Wednesday, April 3, 2013

Đôi điều việc ký tên ủng hộ Công lý cho Đoàn Văn Vươn

Cho đến nay, tính đến 16h ngày 3/4 giờ Việt Nam, Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn đã nhận được gần 2000 chữ ký.

Trong số các chữ ký, có các chữ ký mà chúng tôi buộc phải xóa vì:

Chữ ký bị lặp
Chữ ký không phải tên người
Chữ ký chỉ có tên, không có họ lẫn đệm
Chữ ký có tên được viết tắt hoàn toàn hoặc có họ lẫn đệm được viết tắt
Chữ ký có tên có tính mạo danh (như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết)
Chữ ký có phần ý kiến mang tính đả kích hoặc đùa giỡn

Chúng tôi cho rằng các chữ ký như vậy (trừ trường hợp đầu tiên) không thích hợp với danh sách ký tên này. Và chúng tôi cho rằng những người ký tên với các chữ ký như vậy chưa thực sự sẵn sàng tham gia vào bản tuyên ngôn.

Ngoài ra, đối với các chữ ký gửi qua email, chúng tôi đã gửi form ký tên và đề nghị người ủng hộ ký tên trực tiếp trên form. Đây là cách ký tên chính thức vì đòi hỏi có sự cam đoan của người ký về sự đồng tình với nội dung của bản tuyên ngôn.

03/04/2013
Nhóm khởi xướng,

Xem tuyên ngôn tại đây.
Ký tên vào tuyên ngôn tại đây.
Xem danh sách ký tên vào tuyên ngôn tại đây.No comments:

Post a Comment