Tuesday, April 23, 2013

THƯ ĐỀ NGHỊ TRANH LUẬNThư đề nghị tranh luận của nhóm khởi xướng Tuyên ngôn
(Thư được chuyển cho Đoàn trường ĐH Luật TP. HCM qua bưu điện Quận 4)


Giấy biên nhận của bưu điện Quận 4
---


THƯ ĐỀ NGHỊ TRANH LUẬN

Gửi:

– Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM (sau đây gọi tắt là Đoàn trường);
– Tác giả bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” được đăng trên website của Đoàn trường (doanthanhnienluat.com) vào ngày 09-04-2013, bút danh Trung Nhân.

Chúng tôi:

– Nguyễn Trang Nhung, sinh viên lớp 4B Văn bằng 2 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM;
– Bùi Quang Viễn, sinh viên lớp 3B Văn bằng 2 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM;
– Phạm Lê Vương Các, sinh viên lớp AUF35 Văn bằng 1 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM.

Xét rằng:

Thư yêu cầu xin lỗi của chúng tôi, được gửi cho Đoàn trường vào ngày 15-04-2013, đã không được Đoàn trường hồi đáp;
– Hành vi của những người trưởng thành, đặc biệt là những sinh viên Luật, cần dựa trên cơ sở duy lý và hợp pháp, cũng như với tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Trước khi thực hiện các hành động pháp lý như đã nêu trong thư yêu cầu,

ĐỀ NGHỊ:

Đoàn trường và tác giả Trung Nhân, cùng chúng tôi, Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các, tổ chức một buổi tranh luận về những vấn đề pháp lý liên quan đến Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn cũng như bài viết của tác giả Trung Nhân về Tuyên ngôn này.

Chi tiết buổi tranh luận như sau:

1. Nội dung:

– Tranh luận về tính pháp lý của việc chúng tôi đưa ra Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn. Việc làm này có hợp pháp không? Tại sao?
– Tranh luận về tính pháp lý của việc Đoàn trường đăng tải bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” trên website của Đoàn trường vào ngày 09-04-2011. Việc làm này có hợp pháp không? Tại sao?

2. Chủ tọa buổi tranh luận: Do Đoàn trường lựa chọn;

3. Địa điểm và Thời gian: Do Đoàn trường lựa chọn;

4. Yêu cầu:

– Địa điểm được lựa chọn cần đảm bảo rằng mọi sinh viên, nếu muốn, đều có thể dự khán buổi tranh luận;
– Đoàn trường và tác giả bài viết kể trên, cùng ba sinh viên chúng tôi, mỗi bên chuẩn bị nhóm quay phim và chụp hình. Phim và hình của buổi tranh luận sẽ được đăng tải công khai trên website của Đoàn trường (doanthanhnienluat.com), blog Công lý cho Đoàn Văn Vươn (tuyenngondvv.blogspot.com) và Youtube (youtube.com).

Hy vọng rằng, Đoàn TNCS HCM trường Đại học Luật TP. HCM – tổ chức thanh niên lớn nhất của một đại học chuyên ngành Luật hàng đầu đất nước – sẽ chấp thuận lời đề nghị của chúng tôi về buổi tranh luận thuần túy mang tính pháp lý này.

Đồng thời, tin tưởng rằng, buổi tranh luận mà chúng tôi đề nghị, nếu không bị khước từ bởi Đoàn TNCS HCM trường Đại học Luật TP. HCM, sẽ mang đến những kiến thức pháp lý bổ ích cho các bạn sinh viên Luật nói riêng và sinh viên cả nước nói chung.

Thời hạn để Đoàn trường trả lời thư đề nghị tranh luận này là 7 ngày, kể từ ngày hôm nay, 23 tháng 04 năm 2013. Chúng tôi tiếp tục để ngỏ các hành động pháp lý – khởi kiện, tố cáo và yêu cầu khởi tố – như đã nêu trong thư yêu cầu xin lỗi, trong trường hợp Đoàn trường vẫn khước từ hồi đáp.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Người đề nghị:

(Nhóm khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn đã ký)

3 comments:

 1. Hay quá, Trang Nhung, bạn Vương Các và Quang Viễn!

  Tiến thoái lưỡng nan phen này rồi! Bình thường người ta đã không dám tranh luận về loại đề tài như vụ án Đoàn Văn Vươn rồi vì lẽ phải không thuộc về họ. Đứng trước ống kính và sau đó là hình ảnh tràn ngập trên mạng? Người ta không dám tranh luận với ba bạn Nhung - Các - Viễn đâu!

  Tuy nhiên, nếu họ có can đảm tổ chức tranh luận công khai nhưng thư yêu cầu của ba sinh viên luật này thì ... rất hoan nghênh họ. Tổ Chức thanh niên lớn nhất quốc gia có 90 triệu dân chả lẽ lại đuối lý trước ba sinh viên luật?

  Cám ơn Trang Nhung và các bạn đã đi những bước thật đẹp.

  ReplyDelete
 2. chúng tôi ủng hộ và sát cánh cùng các bạn: nhóm SV Luật ra "Tuyên Ngôn Công Lý cho Đoàn Văn Vươn" !

  ReplyDelete
 3. Ủng hộ và ngưỡng mộ các bạn

  ReplyDelete