Friday, July 26, 2013

Đơn khiếu nại lần 2 của Nguyễn Trang NhungCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___o0o___

ĐƠN KHIẾU NẠI
(V/v Giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án Nhân dân Quận 4)

Kính gửi: Toà án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh

Người khiếu nại: Nguyễn Trang Nhung
Địa chỉ: 576/87 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: ****.***.***

Nay làm đơn này để khiếu nại:

Ông Phạm Lương Toản, Chánh án Tòa án Nhân dân Quận 4.
Về việc giải quyết khiếu nại theo Quyết định giải quyết khiếu nại số 09/2013/QĐ-GQKN.

Nội dung sự việc:

Vào ngày 28/05/2013, tôi đã gửi đơn khởi kiện dân sự đến Tòa án Nhân dân Quận 4 (sau đây viết tắt là TANDQ4) về việc xâm phạm quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự và uy tín của tôi. Trong đơn này, bị đơn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Đại học Luật TP. HCM (sau đây gọi tắt là Đoàn trường) và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là người có bút danh Trung Nhân, tác giả bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” được đăng trên website của Đoàn trường (doanthanhnienluat.com) vào ngày 09/04/2013.

Vào ngày 03/06/2013, tôi đã đến TANDQ4 để nhận văn bản trả lời đơn khởi kiện, và nhận được thông báo số 111/2013/TAQ4-TB được đề ngày 03/06/2013 (do bà Lê Thị Hằng, thẩm phán, Phó Chánh án TANDQ4) trong đó yêu cầu tôi xác định rõ họ tên, năm sinh và địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (ở đây là tác giả bài viết). Do không xác định được họ tên, địa chỉ của người này và thấy không nhất thiết phải đưa người này vào đơn khởi kiện, nên vào ngày 07/06/2013, tôi đã gửi đơn khởi kiện đã sửa chữa trong đó bỏ mục người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đồng thời với việc bỏ phần này ra khỏi đơn khởi kiện, tôi đã bỏ yêu cầu tác giả bài viết xin lỗi tôi.

Vào ngày 17/06/2013, tôi đã đến TANDQ4 để nhận văn bản trả lời đơn khởi kiện đã sửa chữa nêu trên, và nhận được thông báo số 128/2013/TAQ4-TB được đề ngày 14/06/2013 (do bà Lê Thị Hằng ký) trong đó yêu cầu tôi “đưa tác giả Trung Nhân vào mục người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đồng thời xác định rõ họ tên, năm sinh và địa chỉ nơi cư trú của tác giả Trung Nhân”. Lý do mà TANDQ4 đưa ra cho yêu cầu này là: “để đảm bảo giải quyết yêu cầu khởi kiện của bà theo đúng quy định của pháp luật thì phải đưa tác giả Trung Nhân vào mục người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án”.

Trong đơn khởi kiện đã sửa chữa, như đã nêu trên, đồng thời với việc bỏ mục người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, tôi đã bỏ yêu cầu tác giả bài viết xin lỗi tôi. Đơn khởi kiện đã sửa chữa chỉ còn lại yêu cầu của tôi đối với Đoàn trường (cụ thể là tôi yêu cầu Đoàn trường gỡ bỏ bài viết Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” và công khai xin lỗi tôi). Xét thấy tuy đơn khởi kiện đã sửa chữa không có mục người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng TANDQ4 vẫn có thể đảm bảo giải quyết yêu cầu khởi kiện của tôi, nên việc TANDQ4 yêu cầu như trên là không hợp lý.

Yêu cầu như trên cũng không có căn cứ pháp lý thỏa đáng. Theo quy định tại khoản 4, Điều 56, Bộ luật Tố tụng Dân sự: “Trong trường hợp việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Toà án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.” Như vậy, một khi tôi không đề nghị đưa tác giả bài viết vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mà TANDQ4 thấy rằng phải đưa tác giả bài viết vào tham gia tố tụng với tư cách đó, thì trách nhiệm xác định thông tin (họ tên, năm sinh và địa chỉ nơi cư trú) của tác giả Trung Nhân để đưa vào tham gia tố tụng thuộc về TANDQ4.

Việc tôi khởi kiện Đoàn trường dựa trên các căn cứ luật định là các điều 25 và 37 Bộ luật Dân sự. Khi Đoàn trường đăng bài viết Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” trên website do mình quản lý, Đoàn trường đã xâm phạm quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự và uy tín của tôi. Do đó, cá nhân tôi có quyền yêu cầu Đoàn trường gỡ bỏ bài viết và công khai xin lỗi tôi. Yêu cầu này cũng hoàn toàn phù hợp với các căn cứ luật định sau:
  • Luật Công nghệ Thông tin, khoản 1, Điều 23 về thiết lập trang thông tin điện tử: “Tổ chức, cá nhân có quyền thiết lập trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm quản lý nội dung và hoạt động trang thông tin điện tử của mình.” Điểm d, khoản 2, Điều 12 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi: “Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;
  • Luật Báo chí, Điều 9 về cải chính trên báo chí: “Báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân thì phải cải chính và xin lỗi hoặc đăng, phát sóng lời cải chính của tổ chức, công dân. Trong trường hợp báo chí không cải chính hoặc cải chính không thoả đáng; không đăng, phát sóng lời cải chính của tổ chức, công dân mà không có lý do chính đáng thì họ có quyền khiếu nại với cơ quan chủ quản báo chí hoặc yêu cầu Toà án xét xử.
Rõ ràng, việc tôi khởi kiện Đoàn trường và yêu cầu Đoàn trường gỡ bỏ bài viết và công khai xin lỗi tôi là phù hợp với các căn cứ pháp lý đó. TANDQ4 hoàn toàn có thể giải quyết yêu cầu này mà không cần đến sự tham gia tố tụng của tác giả bài viết. Nếu thấy nhất thiết phải có sự tham gia tố tụng của tác giả bài viết, TANDQ4 phải tự mình xác định thông tin cần thiết về tác giả bài viết để đưa vào tham gia tố tụng.

Vì những lẽ trên, vào ngày 28/06/2013, tôi đã gửi đơn khiếu nại đến Chánh án TANDQ4 trong đó yêu cầu hủy bỏ thông báo số 128/2013/TAQ4-TB và được hẹn đến nhận trả lời khiếu nại vào ngày 12/07/2013.

Vào ngày 12/07/2013, tôi đã đến TANDQ4 để nhận trả lời khiếu nại và nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại số 09/2013/QĐ-GQKN được đề ngày 08/07/2013 của Chánh án TANDQ4 với nội dung “không chấp nhận yêu cầu khiếu nại” của tôi và “giữ nguyên thông báo sửa chữa, bổ sung đơn kiện số 128/2013/TAQ4-TB” với lý do “Tòa án nhân dân Quận 4 ban hành Thông báo số 128/2013/TAQ4-TB ngày 14/6/2013 về việc yêu cầu bà sửa chữa, bổ sung đơn kiện đề ngày 07/6/2013 là có căn cứ, phù hợp với các Điều 56, Điều 164 và Điều 169 Bộ Luật Tố tụng Dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2011”.

Vì cùng những lẽ tôi đã nêu ở trên, nay tôi khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 09/2013/QĐ-GQKN của Chánh án TANDQ4.

Cần nói thêm rằng, trong Quyết định giải quyết khiếu nại số 09/2013/QĐ-GQKN, một trong các căn cứ mà Chánh án TANDQ4 đưa ra là Điều 53, Điều 54 Luật khiếu nại, tố cáo đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005. Điều này là không thể chấp nhận được vì Luật khiếu nại, tố cáo này hiện không còn hiệu lực thi hành.

Yêu cầu giải quyết:

Tôi yêu cầu Tòa án Nhân dân Quận 4 hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại 09/2013/QĐ-GQKN, hủy bỏ Thông báo số 128/2013/TAQ4-TB và tiến hành thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2013
Người khiếu nại

(đã ký)

Nguyễn Trang Nhung

Biên lai nhận đơn của TAND TP. HCM

Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án TANDQ4 (trang 1)

Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án TANDQ4 (trang 2)

No comments:

Post a Comment