Tuesday, April 23, 2013

THƯ ĐỀ NGHỊ TRANH LUẬNThư đề nghị tranh luận của nhóm khởi xướng Tuyên ngôn
(Thư được chuyển cho Đoàn trường ĐH Luật TP. HCM qua bưu điện Quận 4)


Giấy biên nhận của bưu điện Quận 4
---


THƯ ĐỀ NGHỊ TRANH LUẬN

Gửi:

– Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM (sau đây gọi tắt là Đoàn trường);
– Tác giả bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” được đăng trên website của Đoàn trường (doanthanhnienluat.com) vào ngày 09-04-2013, bút danh Trung Nhân.

Chúng tôi:

– Nguyễn Trang Nhung, sinh viên lớp 4B Văn bằng 2 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM;
– Bùi Quang Viễn, sinh viên lớp 3B Văn bằng 2 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM;
– Phạm Lê Vương Các, sinh viên lớp AUF35 Văn bằng 1 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM.

Xét rằng:

Thư yêu cầu xin lỗi của chúng tôi, được gửi cho Đoàn trường vào ngày 15-04-2013, đã không được Đoàn trường hồi đáp;
– Hành vi của những người trưởng thành, đặc biệt là những sinh viên Luật, cần dựa trên cơ sở duy lý và hợp pháp, cũng như với tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Trước khi thực hiện các hành động pháp lý như đã nêu trong thư yêu cầu,

ĐỀ NGHỊ:

Đoàn trường và tác giả Trung Nhân, cùng chúng tôi, Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các, tổ chức một buổi tranh luận về những vấn đề pháp lý liên quan đến Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn cũng như bài viết của tác giả Trung Nhân về Tuyên ngôn này.

Chi tiết buổi tranh luận như sau:

1. Nội dung:

– Tranh luận về tính pháp lý của việc chúng tôi đưa ra Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn. Việc làm này có hợp pháp không? Tại sao?
– Tranh luận về tính pháp lý của việc Đoàn trường đăng tải bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” trên website của Đoàn trường vào ngày 09-04-2011. Việc làm này có hợp pháp không? Tại sao?

2. Chủ tọa buổi tranh luận: Do Đoàn trường lựa chọn;

3. Địa điểm và Thời gian: Do Đoàn trường lựa chọn;

4. Yêu cầu:

– Địa điểm được lựa chọn cần đảm bảo rằng mọi sinh viên, nếu muốn, đều có thể dự khán buổi tranh luận;
– Đoàn trường và tác giả bài viết kể trên, cùng ba sinh viên chúng tôi, mỗi bên chuẩn bị nhóm quay phim và chụp hình. Phim và hình của buổi tranh luận sẽ được đăng tải công khai trên website của Đoàn trường (doanthanhnienluat.com), blog Công lý cho Đoàn Văn Vươn (tuyenngondvv.blogspot.com) và Youtube (youtube.com).

Hy vọng rằng, Đoàn TNCS HCM trường Đại học Luật TP. HCM – tổ chức thanh niên lớn nhất của một đại học chuyên ngành Luật hàng đầu đất nước – sẽ chấp thuận lời đề nghị của chúng tôi về buổi tranh luận thuần túy mang tính pháp lý này.

Đồng thời, tin tưởng rằng, buổi tranh luận mà chúng tôi đề nghị, nếu không bị khước từ bởi Đoàn TNCS HCM trường Đại học Luật TP. HCM, sẽ mang đến những kiến thức pháp lý bổ ích cho các bạn sinh viên Luật nói riêng và sinh viên cả nước nói chung.

Thời hạn để Đoàn trường trả lời thư đề nghị tranh luận này là 7 ngày, kể từ ngày hôm nay, 23 tháng 04 năm 2013. Chúng tôi tiếp tục để ngỏ các hành động pháp lý – khởi kiện, tố cáo và yêu cầu khởi tố – như đã nêu trong thư yêu cầu xin lỗi, trong trường hợp Đoàn trường vẫn khước từ hồi đáp.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Người đề nghị:

(Nhóm khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn đã ký)

Wednesday, April 17, 2013

Giết con chim nhại

Bìa sách "Giết con chim nhại"

-- Hầu hết mọi người có vẻ nghĩ rằng họ đúng còn bố sai.

-- Chắc chắn họ có quyền nghĩ vậy và họ có quyền nhận được sự tôn trọng dành cho những ý kiến của họ, bố Atticus nói, nhưng trước khi bố sống được với người khác bố phải sống với chính mình. Có một thứ không tuân theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm của con người.
...

-- Chúng ta sẽ thắng chứ?

-- Không, con yêu ạ.

-- Vậy tại sao?

-- Đơn giản bởi vì… cho dù chúng ta có thất bại từ 100 năm trước khi chúng ta bắt đầu thì đó cũng không phải là lý do để chúng ta không cố thắng. Bố muốn con thấy lòng can đảm thực sự là gì, thay vì có ý nghĩ rằng can đảm là người đàn ông với khẩu súng trong tay. Đó là khi con biết con sẽ thất bại trước khi con bắt đầu nhưng dù vậy con vẫn bắt đầu và con theo đuổi nó tới cùng dù có chuyện gì xảy ra. Con hiếm khi thắng, nhưng đôi khi con cũng thắng."
---

(Trích trong tác phẩm "Giết con chim nhại" của Harper Lee)

Giới thiệu vắn tắt liên quan đến các đoạn kể trên: Atticus là luật sư, là bố của hai đứa trẻ Scout và Jem, nhận bào chữa cho một người da đen vô tội. Ông chịu sự phản đối, đe dọa và giễu cợt từ tất cả mọi người trong vùng và cả họ hàng vì bối cảnh lúc bấy giờ là nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ: người da đen là tầng lớp dưới, mọi rợ và tất cả người da đen đều sai. Kết quả tất nhiên là Atticus thua, hai đứa trẻ khóc.

Ảnh và bài đăng trên Facebook của bạn Cao Thảo.

Sunday, April 14, 2013

THƯ YÊU CẦU XIN LỖIThư yêu cầu xin lỗi của nhóm khởi xướng Tuyên ngôn
(Thư được chuyển cho Đoàn trường ĐH Luật TP. HCM qua bưu điện Quận 4)


Giấy biên nhận của bưu điện Quận 4
---


THƯ YÊU CẦU XIN LỖI

Gửi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Chúng tôi:

1. Nguyễn Trang Nhung, sinh viên lớp 4B Văn bằng 2 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM 
2. Bùi Quang Viễn, sinh viên lớp 3B Văn bằng 2 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM
3. Phạm Lê Vương Các, sinh viên lớp AUF35 Văn bằng 1 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM

Sau khi xét rằng:

1. Việc chúng tôi khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn là hoàn toàn phù hợp với quyền công dân được quy định tại Điều 53 Hiến pháp hiện hành;

2. Việc tác giả Trung Nhân và một số cá nhân có thẩm quyền liên quan của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM, đăng tải bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” vào ngày 09-04-2013 trên website doanthanhnienluat.com, công khai cho rằng hành động khởi xướng Tuyên ngôn của chúng tôi là: “nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi cá nhân hoặc bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng phiến diện”, với giải thích: “Bởi vì, đây chỉ là những sinh viên năm hai, năm ba, chưa có sự tiếp cận một cách đầy đủ nhất về những quy định của pháp luật Việt Nam cũng như hệ thống pháp luật quốc tế. Bên cạnh đó, sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý của những sinh viên này còn được thể hiện phần nào qua sự hạn chế về kết quả học tập (...) ...hành động này lại tạo nên ảnh hưởng xấu đến dư luận nói chung và cộng đồng Đoàn viên, sinh viên trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh nói riêng,” chẳng những đã xem thường quyền hiến định của công dân Việt Nam, mà còn có dấu hiệu phạm tội “làm nhục người khác” và tội “vu khống” được quy định tương ứng tại các điều 121 và 122 Bộ luật Hình sự;

3. Việc các cá nhân trên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM, cũng trong bài viết này, công bố kết quả học tập của hai sinh viên Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các, là hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư được quy định tại điều 38 Bộ luật Dân sự.

YÊU CẦU:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM gỡ bỏ bài viết nêu trên, đồng thời công khai xin lỗi chúng tôi, Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các, trên website doanthanhnienluat.com trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày hôm nay, 15 tháng 04 năm 2013. 

Chúng tôi để ngỏ các hành động pháp lý – khởi kiện, hoặc tố cáo, hoặc yêu cầu khởi tố – trong trường hợp yêu cầu trên không được đáp ứng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2013.

Người yêu cầu:

(Nhóm khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn đã ký)
---


REQUEST FOR APOLOGY

To: The Communist Youth Union of the Hồ Chí Minh City Law University,

We:

1. Nguyễn Trang Nhung, student, Class 4B, Second Degree Certificate, Regular training, HCMC Law University
2. Bùi Quang Viễn, student, Class 3B, Second Degree Certificate, Regular training, HCMC Law University
3. Phạm Lê Vương Các, student, class AUF35, First Degree Certificate, Regular training, HCMC Law University

upon considering that:

1. our making the Declaration of Justice for Đoàn Văn Vươn is totally pursuant to citizens’ rights as stipulated in Article 53 of the current Constitution;

2. the act of Trung Nhân and some individuals in concerned authority under the Communist Youth Union of the HCMC Law University to publish the article “The Truth about Those Who Initiated ‘Justice for Đoàn Văn Vươn’” on the website of doanthanhnienluat.com on April 9, 2013, openly alleging our making the Declaration to be “either a flaunt to seek fame or an act influenced by extreme viewpoints”, arguing “it is because those people are just students in their second or third year who fail to adopt a full approach to the system of Vietnamese laws as well as international laws. In addition, the shortcoming in legal consciousness of those students is somewhat demonstrated by their bad study record (…) This act has badly influenced the public in general, the members of the Youth Union and students of the HCMC Law University in particular,” not only disregards the Vietnamese citizens’ right to make constitution, but also shows signs of “humiliating other persons” and “slander” as stipulated in Article 121 and 122 of the Penal Code respectively.

3. the act of the above-mentioned individuals in the Hồ Chí Minh Communist Youth Union of the HCMC Law University to publish in the article hereinabove study records of two students, Bùi Quang Viễn and Phạm Lê Vương Các, is the violation of privacy rights as stipulated in Article 38 of the Civil Code.

REQUEST:

The Ho Chi Minh Communist Youth Union of the HCMC Law University to remove the above-mentioned article from, and, at the same time, to publish formal apologies to us, Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn and Phạm Lê Vương Các, on the website of doanthanhnienluat.com, within the period of seven days as of today, April 15, 2013.

We leave open the possibility of taking legal actions – issuing lawsuit or denunciation, or pursuing prosecution – in case our request is not complied with.

Hồ Chí Minh City, April 15, 2013.

Requestors (signed)

Translation by Doan Trang

Wednesday, April 10, 2013

Gia đình ông Vươn kháng cáo


Bà Phạm Thị Báu, tức Hiền, vợ ông Đoàn Văn Quý, xác nhận với BBC Tiếng Việt rằng gia đình bà đã nộp đơn kháng cáo bản án mà Tòa án Hải Phòng vừa tuyên đối với năm cựu quan chức địa phương huyện Tiên Lãng.

Cả năm bị cáo, bị truy tố các tội danh "hủy hoại tài sản" và "thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan tới việc phá nhà của anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý đều nhận án thấp nhất trong phạm vi mà Viện Kiểm Sát đề nghị.

Theo bản án vừa được tuyên sáng nay, thứ Tư ngày 10/4, ông Nguyễn Văn Khanh, cựu Phó Chủ tịch Tiên Lãng đồng thời là Trưởng ban Cưỡng chế đất ông Vươn, là bị cáo duy nhất bị tuyên án tù với mức án 30 tháng.

Ông Khanh bị Tòa kết luận là đã phạm tội ‘Hủy hoại tài sản’.

Cùng bị kết luận phạm tội ‘Hủy hoại tài sản’ với ông Khanh là các ông Phạm Xuân Hoa, cựu trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Lê Thanh Liêm, cựu Chủ tịch xã Vinh Quang với đồng mức án 24 tháng tù treo và ông Phạm Đăng Hoan, cựu bí thư xã với 15 tháng tù treo.

Riêng ông Lê Văn Hiền, người duy nhất trong vụ án bị truy tố tội ‘Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’ cũng chịu mức án treo là 15 tháng.

Phiên tòa đã kết thúc sau ba ngày xét xử.

Không thỏa đáng

Bà Hiền nói với BBC Tiếng Việt rằng gia đình bà đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Hải Phòng ngay trong ngày 10/4.

Lý do kháng cáo, theo bà Hiền, là mức hình phạt đối với các bị cáo là quá nhẹ theo quy định pháp luật, trong lúc những gì tranh luận trước tòa cho thấy cơ quan công tố đã cố tình bỏ lọt một số hành vi tội phạm của bị cáo Hiền và nhiều đối tượng phạm tội khác.

Đơn kháng cáo cũng phản đối giá trị tài sản bị hủy hoại được nêu trong kết quả giám định và trong bản án ngày hôm nay, bà Hiền nói thêm.

Bốn bị cáo trong tội ‘Hủy hoại tài sản’ bị buộc phải bồi thường cho tài sản thiệt hại của hai anh em Vươn-Quý tổng cộng là 295 triệu đồng – được chia đều cho ba ông Khanh, Hoa Liêm mỗi người 82 triệu còn ông Hoan phải trả 47 triệu.

Ngoài ra, các bị cáo này sau khi mãn án còn phải ‘thử thách’ từ 30 đến 48 tháng nữa thì mới được quay trở lại làm việc trong bộ máy công quyền.

Với bản án như trên, rõ ràng lời đề nghị của gia đình ông Vươn với tư cách bị hại là tăng án đối với ông Hiền và giảm án cho ông Khanh đã không được đáp ứng.

Đủ căn cứ kết tội

Tại Tòa, ông Khanh cũng xin chuyển tội danh ‘Hủy hoại tài sản’ của ông thành tội ‘Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’ giống như ông Hiền.

Tuy nhiên, Tòa đã bác ý kiến của bị cáo Khanh. Tòa khẳng định có đủ căn cứ cấu thành tội của ông Khanh, đó là bản Thông báo do chính ông Khanh đưa ra trong đó có nội dung tháo dỡ nhà ông Khanh cùng các lời khai của các nhân chứng và các bị cáo khác về vai trò của ông Khanh trong buổi tiến hành cưỡng chế là ‘trực tiếp chỉ đạo’ phá dỡ nhà của anh em ông Vươn.

Một điểm đáng lưu ý trong phiên Tòa sáng nay là Hội đồng xét xử kêu gọi cơ quan điều tra phải làm rõ sai phạm của các bị cáo trong việc cưỡng chế thu hồi đất chứ không chỉ dừng lại ở tội hủy hoại tài sản của công dân, theo tường thuật của Người Lao Động.

Mặc dù việc cưỡng chế đầm tôm của gia đình ông Vươn đã bị dư luận lên án và bị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận là ‘sai về pháp luật lẫn đạo lý’, đến nay hành vi này không hề bị xem xét để truy tố trước pháp luật.

‘Thừa trách nhiệm’

Trong khi đó, với vụ việc ‘phá nhà’ thì gia đình hai ông Vươn, Quý chỉ được bồi thường chưa đến 300 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với con số thiệt hại hàng chục tỷ đồng tiền đầu tư vào đầm nuôi thủy sản mà ông Vươn khai trước Tòa.

Bình luận với BBC về các bản án này, ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng nói bản án của ông Khanh là ‘nhẹ so với điều luật nhưng lại rất nặng so với những kẻ chủ mưu là ông Hiền và những người đứng đằng sau’.

“Ông Hiền quá thừa trách nhiệm chứ không phải thiếu trách nhiệm (như tội danh),” ông nói, “Chính ông Hiền ra quyết định thu hồi đất, cưỡng chế đất và cướp tài sản của người dân có tổ chức.”

Về giá trị tài sản mà Tòa yêu cầu phải bồi thường cho gia đình ông Vươn là 295 triệu đồng, ông Luân cho rằng nếu tính đủ bao gồm cả tài sản vật dụng trong nhà thì con số này phải lớn hơn nhiều. Lúc đó thì mức án sẽ được đẩy lên mức khác cao hơn.

“Như vậy chẳng khác gì che giấu tội phạm,” ông nói.

Tuần trước, trong phiên tòa kết thúc hôm 5/4 xử tội "giết người" và "chống người thi hành công vụ" liên quan tới vụ cưỡng chế thu hồi đất, các thành viên trong gia đình ông Vươn, ông Quý đã bị tuyên tổng cộng 15,5 năm tù giam và 33 tháng tù treo.

Bà Hiền nói gia đình bà cũng đã nộp đơn kháng cáo đối với bản án này lên Tòa án Hải Phòng cùng trong ngày hôm nay.

Ông Vũ Văn Luân: Phiên tòa xử các quan chức Tiên Lãng là một trò hề


Như tin chúng tôi đã đưa, trong phiên tòa xử vụ « hủy hoại tài sản » của gia đình ông Đoàn Văn Vươn từ ngày 8 đến 10/04/2013, bốn quan chức của huyện Tiên Lãng chỉ bị đề nghị án treo. Riêng ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên phó chủ tịch huyện, người từng phản đối việc cưỡng chế đất của gia đình Đoàn Văn Vươn lại bị Viện Kiểm sát đề nghị án tù giam.

Trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ, ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng cho rằng phiên tòa này chỉ là một trò hề:

Ông Vũ Văn Luân: Trước kia thì chúng tôi cũng đã trả lời, là với vụ án này thì Hải Phòng sẽ không bao giờ có công lý. Và kịch bản cho cái việc hủy hoại tài sản này thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy rồi. Chúng tôi cho rằng đó là một cái trò hề, vì trước đó chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều thông tin rằng anh em ông Hiền, ông Liêm từng nói đã chạy được tất cả án treo.  Thế thì đây là một vấn đề rất là nhức nhối. Hôm nay chúng tôi thật sự ngỡ ngàng khi đại diện Viện Kiểm sát đề nghị các bị cáo trong vụ án « hủy hoại tài sản » mức độ như một trò hề như thế.

RFI: Tức là trước khi tòa xử thì ông Hiền đã nói với mọi người là ông ta sẽ nhận được án treo?

Ông Vũ Văn Luân: Trước đó thì chúng tôi nghe dư luận là anh em ông Hiền, ông Liêm nói với dân là đã chạy được cái án treo rồi. Trong khi đó khung hình phạt về tội hủy hoại tài sản theo điều 143 ở khoản 2, khoản 3 thì thấp nhất là phải 7 năm. Chúng tôi cũng không nghĩ rằng việc đó có thể xảy ra, nhưng đúng là nó đã diễn ra với đại diện Viện Kiểm sát. Họ đề nghị mức án đó cho các bị cáo thì thực sự chúng tôi cho đó là một trò chơi, một trò hề của ngành tư pháp Hải Phòng trong phiên tòa này.

RFI: Theo ông thì vì sao ông Vươn đề nghị tòa giảm án cho ông Khanh và tăng án cho bốn bị cáo khác, nhưng ngược lại ông Khanh lại là người bị đề nghị án nặng nhất?

Ông Vũ Văn Luân: Thì chúng tôi cũng đã nhận định rồi, ông Khanh là một nạn nhân trong vụ án như thế này. Bởi vì trước đó, ngày 18/10/2010, lần đầu tiên ông Khanh đã phản đối vấn đề cưỡng chế và yêu cầu ông Hiền phải làm thủ tục theo đề án 30 giao lại đất cho chúng tôi để sản xuất và làm nghĩa vụ với Nhà nước theo thỏa thuận ở Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng và đại diện Ủy ban Nhân dân huyện ngày 09/04/2010.

Thế nhưng chúng tôi biết rằng ông Khanh khi tuyên bố như thế, đương nhiên là đang chống lại toàn bộ Đảng bộ, chính quyền huyện Tiên Lãng và rộng hơn, là thành phố Hải Phòng này. Và như thế thì người ta cho rằng ông Khanh là một người phản bội lại cái tổ chức đó, trong khi tất cả những ý đồ chiếm đoạt đất của chúng tôi trên toàn bộ huyện Tiên Lãng là đã được hình thành.

Vì vậy tôi cho rằng việc các cơ quan tư pháp, mà có thể là đằng sau đó đã có sự chỉ đạo của ai đó bên Thành ủy và Ủy ban thành phố Hải Phòng, như một đòn trả thù dằn mặt ông Khanh, cho rằng ông ấy là một người phản bội. Do đó họ đã tách ông Khanh ra, mặc dù ông Vươn cũng đã có ý kiến về ông Khanh như thế nhưng vẫn không được chấp nhận. Cho nên chúng tôi cho rằng cái kịch bản này là người ta đã sắp xếp, và đến bây giờ đúng là cũng đã diễn ra.

RFI: Xin rất cảm ơn ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng.

Thụy My

Tuesday, April 9, 2013

Tuyên ngôn: Công lý cho Đoàn Văn Vươn


Tuyên ngôn được đăng lên lần đầu vào khoảng 11hAM ngày 31/3/2013. Nay chúng tôi đăng lại để Tuyên ngôn xuất hiện ở vị trí bài mới nhất.

Đón đợi phiên tòa phúc thẩm, cuộc vận động lấy chữ ký ủng hộ Công lý cho Đoàn Văn Vươn vẫn tiếp tục. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi!

Sài Gòn, 10/4/2013

Ký tên ủng hộ Công lý cho Đoàn Văn Vươn TẠI ĐÂY

Xem danh sách ký tên TẠI ĐÂY
---

Xét rằng, trong vụ án Đoàn Văn Vươn, chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã có nhiều sai phạm trong việc thực hiện ‘công vụ’, vi phạm nguyên tắc thượng tôn pháp luật và đi ngược lại lợi ích của người dân,

Xét rằng, căn cứ truy tố Đoàn Văn Vươn cùng một số thân nhân về tội giết người thi hành công vụ, theo điểm d, Khoản 1, Điều 93, Bộ luật hình sự, và chống người thi hành công vụ, theo điểm d, Khoản 2, Điều 257, cùng bộ luật, là không thỏa đáng, do căn cứ này vi phạm nguyên tắc về tính hợp pháp của công vụ,

Xét rằng, hành vi chống trả của Đoàn Văn Vươn cùng một số thân nhân, xuất phát từ quyền tự vệ và quyền bảo vệ đối với tài sản của gia đình đã được gây dựng trong nhiều năm, là hệ quả của ‘công vụ’ sai pháp luật,

Xét rằng, phiên xử sơ thẩm của vụ án vào tháng Tư tới đây có thể sẽ không đảm bảo được tính khách quan, bởi cáo trạng không lột tả được bản chất sự việc, không làm rõ những chứng cứ và nguyên tắc xác định sự thật của vụ án, cùng nhiều bất cập khác,

Chúng ta, những người nhận thức rõ về các vấn đề trên, xướng lên bản Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn, nhằm nhắc nhở cơ quan xét xử (Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng), phải thực hiện xét xử công minh, tuân thủ các nguyên tắc xét xử của luật quốc gia và luật quốc tế, cùng các chuẩn mực nghề nghiệp khác. Cụ thể như sau:

Theo Điều 130, Hiến pháp Việt Nam hiện hành, “Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.”

Theo Điều 10, Tuyên ngôn Phổ quát về Nhân quyền, 1948: “Ai cũng có quyền, trên căn bản hoàn toàn bình đẳng, được một toà án độc lập và vô tư xét xử một cách công khai và công bằng để phán xử về những quyền lợi và nghĩa vụ của mình, hay về những tội trạng hình sự mà mình bị cáo buộc.”

Theo Khoản 1, Điều 14, Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự & Chính trị, 1966, mà Việt Nam đã gia nhập và do đó có nghĩa vụ thực hiện: “Mọi người đều bình đẳng trước các toà án và cơ quan tài phán. Mọi người đều có quyền được xét xử công bằng và công khai bởi một toà án có thẩm quyền, độc lập, không thiên vị và được lập ra trên cơ sở pháp luật...

Tuyên ngôn của chúng ta, những người yêu chuộng lẽ phải, không chỉ nhắc nhở, mà còn khuyến khích cơ quan xét xử hãy can đảm và thực hiện đúng vai trò quan tòa của mình, một cách độc lập và khách quan nhất có thể, trong việc phân định đâu là công lý.

Và vì thế, chúng ta ký tên vào bản tuyên ngôn này.

Chúng ta hiểu rằng, sự hưởng ứng dù chỉ bằng một chữ ký, cũng có thể góp phần đáng kể để tạo nên một danh sách hàng vạn chữ ký nhằm làm mạnh mẽ thêm tinh thần của Đoàn Văn Vươn.

Chúng ta hiểu rằng, sự hưởng ứng dù chỉ bằng một chữ ký, cũng có thể góp phần làm cho bóng tối khiếp sợ, và lùi bước trước sự lan tỏa của ánh sáng.

Chúng ta hiểu rằng, mỗi chữ ký của chúng ta, sẽ góp phần làm lay động những người bàng quan, và từ chỗ bàng quan, họ trở thành những chiến hữu.

Chúng ta hiểu rằng, mỗi chữ ký của chúng ta, sẽ góp phần tạo nên sức mạnh lớn lao của lẽ phải, để làm bừng lên ánh sáng công lý cho Đoàn Văn Vươn.

Đồng ký tên khởi xướng cho tuyên ngôn này:

Nhóm sinh viên Luật, TP. HCM:

1. Nguyễn Trang Nhung, Sinh viên Luật, ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh, lớp 4B Văn bằng 2 Chính quy, niên khóa 2011-2014

Quote yêu thích: "Ngay cả khi bạn không làm chính trị, chính trị sẽ đến với bạn." (Aung San Suu Kyi)

2. Bùi Quang Viễn, Sinh viên Luật, ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh, lớp 3B Văn bằng 2 Chính quy, niên khóa 2010-2013

Quote yêu thích: "Điều duy nhất giúp cái ác chiến thắng là những người tốt không làm gì cả." (Edmond Burke)

3. Phạm Lê Vương Các, Sinh viên Luật, ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh, lớp AUF35 Văn bằng 1 Chính quy, niên khóa 2010-2014

Quote yêu thích: "Hạnh phúc trong tầm tay là biết chủ động dấn thân lựa chọn những khó khổ cho mình." (Phạm Lê Vương Các) 

Sài Gòn, 31/3/2013
---

Hãy để tuyên ngôn này được truyền đi và tiếp sức! Và hãy hi vọng rằng nó sẽ tạo nên một làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ để triệu gọi công lý trở về.

Trang ký tên tại: 

Danh sách ký tên được cập nhật lập tức tại:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ag9Hx35xPjoEdElIRDZEZVQ0YndveXFTZ0VmWHlEVGc

Liên hệ với nhóm khởi xướng qua:
tuyenngondvv@gmail.com
---

Declaration: Justice for Doan Van Vuon

(Translated by Doan Trang)

Whereas, in the legal case of Doan Van Vuon (name in Vietnamese: Đoàn Văn Vươn), the local authority of Tien Lang (Tiên Lãng) district, Hai Phong (Hải Phòng) has committed a great many wrongdoings in performing “official duty”, violating the principle of rule of law, acting against the interests of the people;

Whereas, the charge against Doan Van Vuon and his relatives with “murder of persons being on public duties” as stipulated by Point D, Clause 1, Article 93, and “resisting persons in the performance of their official duties” as stipulated by Point D, Clause 2, Article 257, the Penal Code of Vietnam, is wrongful, because this charge violates the requirements of the lawfulness of official duties;

Whereas, the resistance by Doan Van Vuon and his relatives, which is based on his right to self-defense and to protect his family’s long-acquired property, came as a result of the wrongful so-called “official duty”;

Whereas, the magistrate’s court in the coming April may not ensure objectivity, because the indictment has already failed to fully describe the case or to clarify evidence and principles as to verify truth regarding the case, and because of many other shortcomings;

We, those who are fully conscious of the above-mentioned issues, make this Declaration of Justice for Doan Van Vuon, with the purpose of warning the tribunal – the People’s Court of Hai Phong City – to judge rightly and to observe the principles of trial under national and international laws and other codes of conduct.

This goes particularly as follows:

Under Article 30 of the current Vietnamese Constitution, “During trials, judges and people’s assessors are independent and subject only to the law.”

Under Article 10, the 1948 Universal Declaration of Human Rights, “Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.”

Under Clause 1, Article 14, the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, which Vietnam is a signatory and thus is obliged to implement, “All persons shall be equal before the courts and tribunals. (…) Everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.”

This Declaration of us, who are reason-loving, does not just warn but also encourage the tribunal to be courageous and to rightly implement its function of the judge, in the most possibly independent and objective way, to do justice.

And for these reasons, we sign on this Declaration.

We are aware that the support, even in the form of a signature only, can make substantial contribution to creating a list of thousands of signatures, thus uplifts Doan Van Vuon.

We are aware that the support, even in the form of a signature only, can help intimidate the dark into yielding to the light.

We are aware that each signature of us can help to stir the apathetic, and they will turn from apathy to sympathy to become our friends.

We are aware that each signature of us can contribute to the enormous power of the common sense, thus ignites the light of justice for Doan Van Vuon.
---

Doan Van Vuon, born in 1963, is a farmer in Tien Lang district, Hai Phong province. After serving in the army between 1981 and 1984, then learning at the Hanoi University of Agriculture, he started his own farming business in 1993 by leasing wetlands from the local authorities for fish and shrimp raising within a 14-year period. He also reclaimed land from the sea during his lease.

In 1997 he requested for more land lease, and the request was approved, giving him right to use land for 14 years as from October 4, 1993, while under the 1993 Land Law, tenants are granted “land use right” for a period of 20 years.

In 2007 and 2008, the local People’s Committee issued decisions to evict Vuon from his land. He certainly declined to vacate the fish farms, and this was the prologue for a tragedy. The Tien Lang shootout broke out when Doan Van Vuon’s brothers, using improvised mines and muskets, resisted an eviction by local policemen and soldiers. No one was hurt, but Vuon’s houses were destroyed and leveled to the ground. Vuon and his brother Quy were later detained and charged with “attempted murder”, a very serious crime under the Penal Code of Vietnam.

Local people said they are grateful to Vuon for his reclamation of land, which helped build their coastal community, while his 9-year-old daughter drowned in an accident in 2001. At the same time, Colonel Do Huu Ca, top leader of the local police force, said in an interview with the VnMedia news site that the eviction was “a fine fight” that is “worthy of being brought to book.”

I told our comrades (…) that this was not a military exercise, but there were actually many things to learn. [The eviction] was very interesting with the spectacular combination between local authorities, the army, the border police, so there is nothing to complain.”

Sunday, April 7, 2013

Ý kiến của Phạm Lê Vương Các về bản án cho gia đình Đoàn Văn Vươn

Phạm Lê Vương Các, một trong ba thành viên khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn, trả lời phỏng vấn của RFA về bản án cho gia đình ông. Các bạn có thể vào link nguồn của bài viết (có ở cuối bài) để nghe phỏng vấn.
---
 
Gia Minh hỏi chuyện anh Phạm Lê Vương Các, một trong ba người ký tên đầu tiên vào Tuyên Ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn về điều đó, và trước hết anh này cho biết:

Không có căn cứ pháp lý thỏa đáng

Phạm Lê Vương Các: Là một trong những người đầu tiên ký tên vào tuyên ngôn công lý cho Đoàn Văn Vươn, sau khi biết mức án sơ thẩm đầu tiên dành cho những người trong gia đình của họ Đoàn, tôi nhận thấy rằng công lý dường như vẫn chưa được thực thi đầy đủ để đáp ứng sự kỳ vọng của công luận, bằng một bản án tha bổng hoặc án treo dành cho gia đình ông Vươn. Nhìn vào bản án thì thấy luật pháp hiện nay vẫn chưa thể là giá đỡ để giúp cho công lý và niềm tin được đứng vững.

Là một người học luật, tìm hiểu về luật, tôi cảm thấy rất thất vọng và lo ngại về bản án này.

Gia Minh: Từ góc độ của một người học luật, biết luật pháp, anh có thể cho những người không nắm rõ về luật biết những gì không tương thích với hiến pháp, với những qui định của Việt Nam cũng như quốc tế trong việc tuyên án cho những người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn như thế?

Phạm Lê Vương Các: Sau khi biết được mức án dành cho ông Vươn và gia đình ông ta; bây giờ mà nói về mặt lý luận nữa tôi không có chút hứng thú gì nữa để nói về lý luận. Bởi vì tôi nghĩ nếu ngày hôm qua, quan tòa nếu dũng cảm để phân xử đâu là công lý, thì không có mức án như vậy. Chính vì vậy quan điểm của tôi cũng đơn giản thế này: tội danh giết người và chống người thi hành công vụ cho ông Vươn và những người trong gia đình là không có căn cứ pháp lý thỏa đáng.

Gia Minh: Anh có thể nói rõ hơn vì sao không có căn cứ pháp lý thỏa đáng như thế?

Phạm Lê Vương Các: Như tôi đã nói, bây giờ nếu nói về mặt lý luận nữa, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi.

Phải tha bổng

Gia Minh: Theo chuẩn mực chung của luật quốc tế thì phải phán xét thế nào trong trường hợp này?

Phạm Lê Vương Các: Tôi nghĩ phải tha bổng thôi, vì nếu theo chuẩn mực chung thế giới mà chiếu theo Tuyên ngôn Thế giới về Quyền Con người, điều mở đầu viết rất rõ thế này ‘Điều cốt yếu là nhân quyền phải được một chế độ pháp trị bảo vệ để con người khỏi bị dồn vào thế cùng mà phải nổi dậy chống lại áp bức vào bạo quyền’. Như thế nhân quyền bị xâm hại trong vụ cưỡng chế đất đai của gia đình ông Vươn là gì? Đó là quyền tư hữu, quyền bảo vệ tài sản, quyền được sống trong một môi trường an toàn và quyền được tự vệ chính đáng.

Như ta đã thấy, chính quyền Tiên Lãng, Hải Phòng đã đặt gia đình anh Vươn vào trạng thái mất an toàn, khi có hành vi sai trái là đã tước đoạt đi tài sản, đất đai mà gia đình ông Vươn đã bao đời gây dựng và khai phá nên.

Ngoài ra có thể thấy, chính quyền ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã thực thi pháp luật một cách tùy tiện là đẩy gia đình ông Vươn phải vào thế cùng là nổi dậy, chống lại sự sai trái và bạo quyền của chính quyền huyện Tiên Lãng.

Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh; đó là lẽ thường của tự nhiên; cho nên tôi cho rằng nếu tuân theo chuẩn mực của luật pháp quốc tế, lẽ thường của cuộc sống, lẽ thường của tự nhiên thì ông Vươn và thân nhân xứng đáng được tòa tuyên vô tội.

Gia Minh: Lâu nay khi xét xử, thông thường ngoài việc căn cứ vào luật pháp của nơi sở tại, người ta còn có theo án lệ nữa; trong trường hợp này, là người nghiên cứu về luật, anh thấy ở tại Việt Nam từ trước đến nay có trường hợp nào tương tự có thể xem như án lệ để xét xử trong vụ này không?

Phạm Lê Vương Các
: Trong thời gian gần đây nhiều nhà nghiên cứu về luật cũng nhắc đến vụ án Đồng Nọc Nạn ở thời kỳ Pháp thuộc. Hai vụ án này có một bản chất rất tương đồng với nhau. Thứ nhất đó là mâu thuẫn giữa người nông dân đi khai phá đất và chính quyền địa phương đại diện cho nhà nước trong việc thu hồi đất để rồi dẫn đến sự việc người nông dân bị dồn vào thế cùng phải sử dụng vũ khí nổi dậy chống lại chính quyền địa phương.

Chính vì vậy, tôi nghĩ nếu ở Việt Nam sử dụng tiền lệ vụ án Đồng Nọc nạn để đưa vào vụ án Đoàn Văn Vươn, thì về mặt lý luận hoàn toàn có thể được. Tuy nhiên, khá đáng tiếc là hiện nay tại Việt Nam, án lệ lại không được thừa nhận như là một nguồn luật chính thức khi xét xử.

Bản án răn đe

Gia Minh: Sau khi có bản án, nhiều người có ý kiến là Nhà nước muốn răn đe đối với những người dám dùng vũ khí để chống lại chính quyền như trường hợp gia đình ông Đoàn Văn Vươn; theo anh thì mục tiêu răn đe có thể đạt được trong trường hợp này hay không?

Phạm Lê Vương Các: Đứng về mặt quản lý nhà nước, tôi nghĩ nếu dùng bản án như thế để răn đe là hoàn toàn vô tác dụng. Bởi vì chúng ta chỉ có thể xây dựng được một xã hội công bằng, bình đẳng và bác ái trên phương diện tất cả phải có tinh thần thượng tôn pháp luật. Và cần có một cơ chế để giám sát quyền lực nhà nước một cách hữu hiệu- bằng cách tư pháp độc lập là điều trước tiên.

Bản án đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn có tác dụng răn đe hay không? Trước hết tôi nghĩ, chúng ta cần tiếp cận chức năng và nhiệm vụ của tòa án Việt Nam. Như chúng ta biết, tòa án Việt Nam ngoài chức năng xét xử còn có chức năng bảo vệ chế độ. Cho nên tôi nghĩ việc tuyên án ông Đoàn Văn Vươn thiếu đi chuẩn mực như vậy, cũng chỉ nhằm ngăn chặn, răn đe của chính quyền đối với những người nông dân. Gần đây chúng ta thấy, nông dân đi khiếu kiện đất đai gia tăng ngày càng đột biến. Điều gì sẽ xảy ra nếu nông dân bất bình trong việc thu hồi đất mà phải hành động như gia đình ông Đoàn Văn Vươn?

Gia Minh: Là người học luật và sau này đi bào chữa cho thân chủ, bản thân anh có thấy quá khó khi mà hiện nay cũng còn có những án bỏ túi hay không?

Phạm Lê Vương Các: Là người học luật và có nhu cầu bào chữa trong tương lai, khi nhìn vào những án như anh nói ‘án bỏ túi’, thì phải thừa nhận tại Việt Nam vẫn còn tồn tại khá nhiều. Chính vì vậy, là người học luật, trước tiên, bất kỳ bản án nào dù cho không công bằng; đứng từ góc độ cá nhân tôi vẫn tôn trọng nó để tôi có thể thay đổi được nó. Dấn thân đi theo tiếng gọi của công lý và lương tri.

Gia Minh: Cám ơn.

Nguồn: RFA

Friday, April 5, 2013

Vài lời sau phiên tòa sơ thẩm

Cuối cùng, phiên tòa sơ thẩm xét xử Đoàn Văn Vươn và các thân nhân đã khép lại vào chiều nay, 5/4/2013.

Bản án dành cho các bị cáo như sau:
  • Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý: 5 năm tù về tội giết người
  • Đoàn Văn Sịnh: 3 năm 6 tháng từ về tội giết người
  • Đoàn Văn Vệ: 2 năm tù về tội giết người
  • Phạm Thị Báu: 18 tháng tù treo, 36 tháng thử thách về tội chống người thi hành công vụ
  • Phạm Thị Thương: 15 tháng tù treo, 30 tháng thử thách về tội chống người thi hành công vụ
Bản án trên, theo nhận định của chúng tôi, là không công bằng, bởi tội danh 'giết người' và 'chống người thi hành công vụ' dành cho các bị cáo không có căn cứ pháp lý thỏa đáng. 

Rất có khả năng là các bị cáo sẽ kháng cáo và phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra. Và như vậy, chúng tôi còn tiếp tục kêu gọi, cũng như tiếp tục tiếp nhận chữ ký ủng hộ Công lý cho Đoàn Văn Vươn, ít nhất cho đến khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm.

05/04/2013
Nhóm khởi xướng

Ký tên ủng hộ Công lý cho Đoàn Văn Vươn TẠI ĐÂY

Xem danh sách ký tên TẠI ĐÂY

NGƯỜI TA DÙNG PHÁP LUẬT ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI, CHỨ KHÔNG DÙNG NÓ ĐỂ HẠI NGƯỜI KHÁC


Cuối cùng thì Đoàn Văn Vươn và gia đình đã không được may mắn như bà lão trong câu chuyện có thật này ở Indonesia.

Trong phòng xử án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc của các công tố viên đối với một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu Rupiah. Bà ta giải thích lý do ăn cắp là vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bênh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói. Nhưng ông chủ quản lý khu vườn trồng sắn một mặc yêu cầu bà ta cần phải bị xử tội nghiêm minh như những người khác.

Trước tình huống khó khăn ấy, ông Thẩm Phán thở dài và nói :” Xin lỗi, thưa bà…” Ông ngưng giây lát, nhìn ngắm bà cụ đói khổ “Nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của Pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu Rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, bà buộc phải ngồi tù 2 năm rưỡi.”

Bà cụ run run, rướm nước mắt, bà đi tù rồi thì con cháu ở nhà ai chăm lo. Thế rồi ông thẩm phán lại nói tiếp:

“Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân nào có mặt trong phiên toàn này 50.000 Rupiah vì sống trong một thành phố văn minh, giàu có này mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì cháu mình bị đói và bệnh tật.”Nói xong , ông cởi mũ của mình ra và đưa cho cô thư ký “Cô hãy đưa mũ này truyền đi khắp phòng và tiền thu được hãy đưa cho bị cáo”

Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3,5 triệu Rupiah tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 Rupiah từ các công tố viên buộc tội bà, một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu Rupiah tiền bồi thường, bà lão run run vì vui sướng. Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên toà trong hạnh phúc của tất cả mọi người.

► LỜI KẾT

Đây là một phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động nhất mà tôi được biết, vì tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống xung quanh chúng ta, vị thẩm phán đã không chỉ dùng luật pháp mà còn dùng cả trái tim để phán xét. ♥ ♥ ♥

Xem thêm câu chuyện này bằng tiếng Anh tại đây.

Ông Đoàn Văn Vươn bị phạt 5 năm tù


Chiều 5/4, TAND Hải Phòng chấp nhận đề nghị của VKS, tuyên phạt ông Đoàn Văn Vươn cùng em trai Đoàn Văn Quý mỗi người 5 năm tù về tội Giết người. 

Cùng tội danh, anh trai ông Vươn là Đoàn Văn Sịnh lĩnh 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đào Văn Vệ bị tăng nặng mức án, lĩnh 2 năm tù (VKS đề nghị từ 1 năm 8 tháng đến 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo).

Trừ đi những ngày bị tạm giam, thời gian ngồi tù của ông Vươn và ông Quý còn gần 3 năm 9 tháng; ông Sịnh còn 2 năm 3 tháng. Người có sẽ tha tù sớm nhất là bị cáo Vệ khi thời hạn chấp hành án phạt chỉ còn 9 tháng.

Mức án tù treo được tòa áp dụng với bị cáo Phạm Thị Báu và Nguyễn Thị Thương về tội Chống người thi hành công vụ. Bị cáo Báu bị phạt 18 tháng tù, thử thách 36 tháng. Bị cáo Thương bị phạt 15 tháng, thử thách 30 tháng.

Các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: TTXVN
Theo bản án, năm 1993, ông Đoàn Văn Vươn được UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) giao 21ha đất bãi bồi ngoài đê biển quốc gia thuộc xã Quang Vinh để nuôi trồng thủy sản trong thời hạn 14 năm. Trong quá trình đắp bờ, ông Vươn được cho là đã lấn chiếm hơn 19ha.

Tháng 4/2009, UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định thu hồi hơn 19 ha với ý do đã hết thời hạn sử dụng. Không đồng ý việc này, ông Vươn khởi kiện ra tòa song bị bác đơn. Sau đó, chính quyền huyện ra quyết định cưỡng chế để thi hành quyết định thu hồi đất, ấn định ngày thực thi là 5-6/1/2012.

Sau khi nhận được thông báo của chính quyền, ông Vươn đã nhiều lần cùng một số anh em trong gia đình bàn quyết tâm giữ đầm bằng mọi cách. Trong quá trình bàn bạc, Vươn nói: "Phải chuyển từ tranh chấp dân sự hành chính sang vụ án hình sự.

Theo nhà chức trách, trong các bữa cơm, chuyện làm hàng rào căn các lối đi xuống đầm, làm mìn tự tạo chôn trên đường vào, dùng súng hoa cải bắn lực lượng cưỡng chế... được đặt ra. Vợ ông Vươn và Quý là bà Phạm Thị Thương, Phạm Thị Báu được cho là có mặt trong các "cuộc họp" này.

Sáng 5/1/2012, khi đoàn cưỡng chế đi vào đầm đã bị ông Quý cùng Đoàn Văn Thoại, Phạm Thái (đang bỏ trốn) bắn súng làm 7 người bị thương. Người nặng nhất mang trên người 23 vết đạn.

Nhóm phóng viên

Nguồn: VnExpress

Thursday, April 4, 2013

Lời khai của anh Vươn, anh Quý và anh Vệ tại phiên tòa

Dưới đây là trích lời khai của Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý và Đoàn Văn Vệ tại phiên tòa, theo ghi chép của Luật sư Trần Đình Triển:

1. Anh Đoàn Văn Vươn với lời khai khẳng khái, trung thực tại phiên tòa là: Gia đình tôi tập trung tất cả sức lực, bán nhà bán cửa, vay vốn để đầu tư vào đầm (sự thật là đã mất mát cả tính mạng, anh Vươn một con gái 8 tuổi bị chết đuối tại đầm, chị Hiền 1 cháu trai ruột 8 tuổi cũng chết đuối tại đó) trước tình cảnh bị thu hồi tất cả và không bồi thường, giữa cái sống và cái chết, cuộc sống của cả gia đình... tôi biết chính quyền huyện Tiên Lãng sai mà tôi đã khiếu nại lên các cấp thành phố và huyện Tiên Lãng nhưng không ai giải quyết. Trước khi cưỡng chế, tôi cũng đã có những hành động báo trước là sẽ chống đối. Việc bất đắc dĩ nên tôi chủ trương phải hinh sự hóa quan hệ hành chính dân sự này thì các cơ quan mới giải quyết đúng vụ việc. Vì vậy tôi mới bàn với em tôi là Đoàn Văn Quý tìm cách chống trả nhưng chỉ dừng lại sự cảnh báo và đe dọa mà không làm tổn thương hoặc cướp đi tính mạng của ai cả. Hôm đoàn cưỡng chế triển khai, có cả 24 người lực lượng cảnh sát cơ động đội mũ, mặc áo giáp và trang bị vũ khí, khi mìn nổ không làm ảnh hưởng đến ai nhưng họ xông vào nhà em trai tôi (Quý) là bất hợp pháp vì không phải đối tượng bị cưỡng chế, họ sử dụng vũ khí hành động trước nên em tôi mới chống đối, như lời em trai tôi khai là đúng. Tôi không giết người, tôi không chống người thi hành công vụ vì họ làm sai pháp luật sao lại gọi là công vụ?; mà chỉ phạm tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Lời nói sau cùng cuả anh Vươn: Tôi gửi lời cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, cơ qua thông tấn báo chí và những người quan tâm đến vụ việc gia đình tôi.

2. Lời khai của anh Đoàn Văn Quý: “Trước tình cảnh gia đình tôi mất hết tài sản không còn gì để sống nên tôi và anh tôi có bàn bạc nhằm để đe dọa, dừng việc cưỡng chế để các cơ quan có thẩm quyền cứu xét cho gia đình tôi; khi đoàn cưỡng chế đến cách nơi tôi đặt kíp nổ khoảng 15m, tôi giật mìn nổ chưa gây hại cho ai, để cảnh báo nhưng họ vẫn cứ xông vào và họ bắn tôi trước nên tôi chống trả. Nhà ở của tôi, không thuộc diện cưỡng chế, họ không xin phép tôi mà xông thẳng vào nhà đất là đât của tôi; trong khi khu đầm bị cưỡng chế và nhà anh Vươn còn 2 lối đi vào tại sao họ không đi mà xông thẳng vào nhà tôi? Trong quá trình điều tra tôi bị bức cung, dụ cung, có những lời khai tôi yêu cầu gạch phần giấy trắng nhưng họ không gạch. Tôi sai đến đâu pháp luật xử đến đó, nhưng vì tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của gia đình tôi và chống trả lại quyết định sai trái của Ủy ban ND huyện Tiên Lãng và thực hiện trái pháp luật của đoàn cưỡng chế. Sự việc chỉ có vậy, tôi thành thật khai báo sai đến đâu tôi chịu, tôi không phạm tội giết người như cáo trạng. Còn quyết định trái pháp luật và đoàn cưỡng chế xông thẳng vào nhà tôi, xử dụng vũ khí bắn tôi với mục đích tiêu diệt, vết đạn nham nhở trên tường chứng minh điều đó sao họ không chịu trách nhiệm?

3. Lời khai của Đoàn Văn Vệ: “Việc cậu tôi có nhờ tôi mua một khẩu súng hoa cải đưa về Thái Bình, tôi đã nhờ Chinh bạn tôi mua được súng đó, khi tôi hỏi lại cậu tôi (Vươn, Quý) biết được mua súng để bảo vệ, tôi sợ liên lụy nên tôi đã mang tiền trả cho cậu Quý và nói với Chinh là không mua nữa trong đó có cả tiền của tôi chi ra cả cho cậu, còn việc Chinh đang cầm tiền của tôi thì tôi đòi nhưng Chinh chưa trả. Hôm cưỡng chế, tôi không có mặt và tôi không biết chuyện đó, khi sự việc diễn ra ầm lên thì tôi chạy ra xem sao cũng như những người dân khác thôi thì tôi bị bắt giữ. Trong quá trình điều tra, một điều tra viên bảo tôi đưa tiền sẽ lo không có tội tình gì cả và anh ta đưa điện thoại cho tôi gọi điện về cho vợ tôi và vợ tôi đã đưa cho anh ta 02 lần tiền (một lần 20 triệu đồng và một lần 10 triệu đồng). Nhưng sau đó, tôi không thấy có kết quả, tôi đã đề nghị thay đổi điều tra viên nhưng không được chấp nhận. Quá trình điều tra tôi bị bức cung, ép cung, dụ cung. Tôi khẳng định, tôi không phạm tội. Tại sao lại bắt giam giữ, truy tố và xét xử đối với tôi?

Lời kêu gọi Công lý


Chúng ta, những người xướng lên bản Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn, nhận thức rằng:

Phiên tòa xét xử Đoàn Văn Vươn trong 3 ngày qua đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tố tụng cơ bản:
  • Vi phạm Điều 10, Bộ luật Tố tụng hình sự: “Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.”
  • Vi phạm Điều 18, Bộ luật Tố tụng hình sự: “Việc xét xử của Toà án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định.”
  • Vi phạm Điều 218, Bộ luật Tố tụng hình sự: “Người tham gia tranh luận có quyền đáp lại ý kiến của người khác. Chủ toạ phiên toà không được hạn chế thời gian tranh luận, tạo điều kiện cho những người tham gia tranh luận trình bày hết ý kiến…
Chúng ta thực sự lo ngại bản án mà Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng sẽ tuyên vào ngày hôm nay, 5/4/2013.

Vì lẽ đó, 

Chúng ta một lần nữa kêu gọi ông Phạm Đức Tuyên – Phó Chánh án Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng, chủ tọa phiên tòa, ông Trần Mạnh Hùng – Thẩm phán, các ông Bùi Đăng Dung và Nguyễn Thanh Bình – Kiểm sát viên giữ quyền công tố, cùng Hội thẩm nhân dân (bao gồm ông Hà Văn Nhiều, ông Nguyễn Chanh và bà Nguyễn Thị Vinh) hãy can đảm thực hiện đúng vai trò xét xử của mình, một cách độc lập và khách quan nhất, trong việc phân định đâu là Công lý. Các vị có thể làm được nếu có quyết tâm! Và nhờ đó tên tuổi của các vị sẽ được nhắc đến như một biểu tượng của Công lý vào ngày 5/4/2013 và cả mai sau.

Chúng ta cũng kêu gọi, Đại tá Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công An TP. Hải Phòng, sau khi phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đoàn Văn Vươn và thân nhân kết thúc, bằng chính lương tâm của mình, hãy suy ngẫm và tự phán xét rằng: “Với những gì mình đã làm, liệu mình có nên tiếp tục đảm nhiệm vị trí hiện nay hay không?”

Chúng ta cũng kêu gọi, chính quyền nhân dân các cấp có liên quan tới vụ án, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, hãy dũng cảm thừa nhận những sai trái của mình nếu có, và hãy nỗ lực hành xử sao cho đích thực là những công bộc của nhân dân. 

Chúng ta cũng kêu gọi các nhóm người đang tạo dựng đặc quyền từ đất đai, hãy hoạt động trên nền tảng của sự lương thiện, đừng vì lợi ích cục bộ mà làm phân hóa xã hội, tạo nên những hệ lụy bất thường.

Chúng ta cũng không quên kêu gọi các luật sư, luật gia, các sinh viên luật hãy luôn là người gìn giữ cán cân Công lý, là ngọn cờ tiên phong, dấn thân vì nền Công lý đang còn chịu thử thách.

Và Chúng ta, những con người thuộc về lương tri và lẽ phải, một lần nữa kêu gọi Công lý trở về. Không chỉ cho gia đình Đoàn Văn Vươn, mà cho cả chính Chúng ta với một sự bảo đảm bằng an và thịnh vượng cho thế hệ tương lai.
---

Những người Việt Nam, dù đang ở bất kỳ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy tiếp tục tiếp sức cho bản Tuyên Ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn. Dù biết ánh sáng Công lý cho Đoàn Văn Vươn có thể bị che mờ, nhưng Chúng ta ngày hôm nay, những người cùng ký tên vào bản Tuyên ngôn đã là những chiến hữu quyết tâm bảo vệ lẽ phải và và gìn giữ cho lương tri được ngời sáng!

Sài Gòn, 5/4/2013, 10hAM

Nhóm khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn

Ký tên ủng hộ Công lý cho Đoàn Văn Vươn TẠI ĐÂY

Xem danh sách ký tên TẠI ĐÂY

Bình luận ngắn về mức án được đề nghị cho Đoàn Văn Vươn

Như báo chí đưa tin vào sáng nay, 4/4/2013, hình phạt được đề nghị cho ông Đoàn Văn Vươn là 5 đến 6 năm tù. Trong bài viết về hình phạt được đề nghị này, VnExpress đã viết như sau:

"Do thành khẩn khai báo, chưa tiền án tiền sự, từng phục vụ trong quân đội, ông Vươn được VKS Hải Phòng áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, đề nghị phạt 5 đến 6 năm tù về tội Giết người. Mức án này thấp dưới khung hình phạt truy tố trước đây của VKS: Từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình."

Cách viết trên rất dễ dẫn tới hiểu lầm rằng hình phạt được đề nghị này là rất nhẹ so với hình phạt của tội giết người theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 93, Bộ luật hình sự (mà VKS truy tố ông Đoàn Văn Vươn), là từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Cần phải nói cho rõ, khung hình phạt trên đây được áp dụng đối với tội phạm hoàn thành (tội giết người có hậu quả chết người xảy ra). Còn đối với tội phạm chưa đạt (tội giết người chưa có hậu quả chết người xảy ra) thì trên thực tiễn xét xử, tòa án sẽ áp dụng Khoản 2 của cùng điều luật, có hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì hình phạt tù sẽ dưới 7 năm. 

Ở đây, ông Vươn được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, thì hình phạt tù từ 5 đến 6 năm là phù hợp với tội giết người chưa đạt như đã phân tích ở trên, tức không có gì là rất nhẹ như nhiều người có thể lầm tưởng. 

04/04/2013
Nguyễn Trang Nhung
Thành viên Nhóm khởi xướng

Wednesday, April 3, 2013

Ông Đoàn Văn Vươn bị đề nghị mức án 5-6 năm tù


Sáng nay (4/4), phiên tòa xét xử ông Đoàn Văn Vươn và đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ ba. Đại diện VKSND đề nghị mức án 5-6 năm tù đối với bị cáo Vươn về tội giết người.

Trong buổi làm việc sáng nay, Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa là ông Bùi Đăng Dung (Phó Viện trưởng Viện KSND TP Hải Phòng) đọc bản luận tội các bị cáo về hành vi Giết người và Chống người thi hành công vụ. KSV khẳng định, lời khai của các bị cáo tại tòa như: bị ép cung, mớm cung... là không có căn cứ.

Đại diện VKSND đã đề nghị mức án: Ông Đoàn Văn Vươn (50 tuổi) 5-6 năm tù giam về tội Giết người; Đoàn Văn Quý (47 tuổi) từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù giam về tội Giết người; Đoàn Văn Sịnh (56 tuổi) từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù giam; Đoàn Văn Vệ (39 tuổi) từ 24 đến 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội Giết người; Phạm Thị Báu (tức Hiền, 31 tuổi, vợ ông Quý) từ 18 đến 24 tháng tù cho hưởng án treo về hành vi chống người thi hành công vụ; Nguyễn Thị Thương (43 tuổi, vợ ông Vươn) từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Bị hại đề nghị giảm nhẹ cho bị cáo

Trước đó, các bị hại là cán bộ công an, quân đội đều không yêu cầu bị cáo Đoàn Văn Vươn và đồng phạm bồi thường thiệt hại. Nhiều người còn đề nghị hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo.

Theo kết quả điều tra, 7 cán bộ công an, quân đội trên là những người bị thương trong vụ ông Đoàn Văn Vươn cùng người thân chống trả lực lượng cưỡng chế thu hồi đầm sáng 5/1/2012. Nhiều nạn nhân đến nay vẫn còn những mảnh đạn chì trong cơ thể.

Năm cán bộ Công an huyện Tiên Lãng gồm cựu Trưởng Công an huyện Lê Văn Mải bị 8 vết thương, mất 25% sức lao động; Vũ Anh Tuấn bị 23 vết thương, giảm 22% sức lao động; Đỗ Xuân Trường bị 9 vết thương, trong đó có nhiều vết thương vào mắt trái, giảm 35% sức lao động; Đào Văn Đức giảm 1% sức lao động; Nguyễn Văn Phong giảm 18% sức lao động.

Hai cán bộ Ban chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lãng gồm các ông Đào Trọng Dũng và Lê Văn Ghi, theo giám định bị mất lần lượt 8% và 43% sức lao động. Số tiền chữa trị cho các cảnh sát, quân nhân này đều đã được Công an và BCH Quân sự huyện Tiên Lãng chi trả...

Khi được HĐXX hỏi, các bị hại đều không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại. Bị hại Vũ Anh Tuấn nói: “Các bị cáo vi phạm pháp luật nhưng một phần do bức xúc nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo”. Bị hại Đỗ Xuân Trường cũng nói “Nhất trí với ý kiến đồng chí Tuấn”...

Phạm Duẩn

Nguồn: Tiền Phong

Phản hồi BBC về một chi tiết trong bài "Phiên tòa ông Vươn: đột ngột dừng xử"

Vào lúc 10:50 GMT, thứ Tư, ngày 3/4/2013, BBC Việt ngữ đã đăng bài viết "Phiên tòa ông Vươn: đột ngột dừng xử" trong đó có một phần nêu quan điểm của tôi, Nguyễn Trang Nhung, một thành viên của nhóm khởi xướng bản tuyên ngôn, về vụ án Đoàn Văn Vươn.

Xét thấy BBC đã diễn đạt sai, có thể do sự hiểu sai của người phỏng vấn và/hoặc người biên tập bài viết này. Cụ thể như sau:

Bài báo viết:

"Chị Nhung cũng phản bác tội danh ‘Giết người’ mà bên công tố cáo buộc các bị cáo.

Theo lập luận của chị, thì ông Vươn không thể bị truy tố ‘Giết người’ vì ‘hậu quả chết người chưa xảy ra’.

Có chăng, cũng theo lời sinh viên này, thì ông Vươn chỉ có thể truy tố tội ‘giết người chưa đạt’. Nhưng ngay cả ở tội danh này, chị cũng thấy không thuyết phục vì các bị cáo ‘không có mong muốn có hậu quả chết người xảy ra’."

Thực sự thì tôi đã giải thích nhiều hơn một lần với người phỏng vấn về tội giết người, và có nói đến các giai đoạn phạm tội khác nhau, trong đó có giết người hoàn thành và giết người chưa đạt. Tôi giải thích rằng trong vụ án Đoàn Văn Vươn, do hậu quả chết người chưa xảy ra, nên tội giết người mà Đoàn Văn Vươn bị truy tố phải được hiểu là tội giết người chưa đạt. Mà tội giết người chưa đạt thì có một dấu hiệu bắt buộc là có lỗi cố ý trực tiếp, tức là có mong muốn hậu quả chết người xảy ra. Nếu không có mong muốn hậu quả chết người xảy ra thì không gọi là tội phạm chưa đạt vì người ta không thể chưa đạt cái mà người ta không mong muốn. Tôi cũng nói thêm là ngay với tội danh này (giết người chưa đạt) thì theo tôi là không thỏa đáng, vì Đoàn Văn Vươn không có mong muốn hậu quả chết người xảy ra.

Cách diễn đạt của BBC có thể xuất phát từ cách hiểu sai. Trước khi ngừng cuộc phỏng vấn, vì thận trọng, tôi đã nói với người phỏng vấn là nếu có gì không rõ thì hãy gọi lại, vì những câu trả lời của tôi về lý luận pháp luật có thể khiến anh ta hiểu không đúng.

Rất tiếc, do chủ quan, người phỏng vấn và/hoặc người viết bài này đã làm sai đi ý của tôi. Đề nghị BBC Việt ngữ nghe lại audio phỏng vấn để kiểm lại những điều tôi giải thích trên đây, và vui lòng đính chính giùm!

P/S: Xin nói thêm, tên tôi là Nguyễn Trang Nhung, mà không phải Nguyễn Thị Trang Nhung như BBC nhầm lẫn ở đôi chỗ.

1:07AM, 04/04/2012,
Nguyễn Trang Nhung
Thành viên Nhóm khởi xướng

Không ai nhận đã nổ súng trước trong vụ Đoàn Văn Vươn


Em ông Vươn khai thấy lực lượng cưỡng chế cầm súng, sau tiếng đạn vang lên mới bắn chống đối. Phía công an phủ nhận, nói chỉ nổ súng thị uy khi bị nã đạn trước. Chiều 3/4, chủ tọa bất ngờ tuyên tạm dừng phiên xử.

Sáng 3/4, TAND Hải Phòng bắt đầu ngày thứ hai của phiên xử với phần trả lời thẩm vấn của bị cáo Đoàn Văn Quý (em trai của ông Vươn). Bị cáo 47 tuổi cho biết làm việc cùng anh trai tại khu đầm từ tháng 10/1993. Cuộc sống của hai gia đình chủ yếu dựa vào nuôi tôm cá trong đầm. Hai anh em "mất bao xương máu" để gây dựng cơ nghiệp nên khi biết bị cưỡng chế thu hồi đất, sợ "sẽ mất trắng" nên chuẩn bị mọi thứ để bảo vệ.

Do vậy, ông Quý cho rằng việc bắn súng vào đoàn cưỡng chế là phản ứng tự nhiên. "Lúc đó, bị cáo thấy họ đông, nhiều người mặc áo giáp, mang theo vũ khí. Bị cáo chỉ bóp cò khi nghe thấy tiếng súng của lực lượng cưỡng chế", ông Quý khai.

Ông Quý cũng thừa nhận ngoài việc nổ súng còn đè các bao đá lên hai bình gas để khi kích nổ bình gas có thể gây sát thương cho người khác.

Theo cáo buộc của VKS, trong các cuộc họp gia đình, ông Quý đã đề xuất bắn vào đoàn cưỡng chế. Ngày 5/1/2012, khi hơn 100 công an và bộ đội tham gia việc thu hồi đất của ông Vươn, ông Quý đã kích nổ bình gas nhưng bình không phát nổ. Người em của ông Vươn sau đó vào nhà cầm súng bắn nhiều phát làm một số người bị thương. 

Trước khi HĐXX chuyển sang xét hỏi 7 bị hại, bị cáo Phạm Thị Báu đề nghị được nghe lại một số lời khai tại cơ quan điều tra có sự chứng kiến của luật sư. Tuy nhiên, chủ tọa thông báo bị cáo đã có lời khai tại phiên xử, không cần thiết phải công bố.

Trong 7 người bị thương, 5 người có mặt tại phiên xử sáng 3/4. Là người dẫn đầu tổ công tác số 3 tiến sát khu vực cưỡng chế, ông Vũ Anh Tuấn (Công an huyện Tiên Lãng) cho biết: “Do gia đình anh Vươn rút cầu tre, chúng tôi phải đi theo con đường độc đạo bằng bê tông để vào”.

Ông Tuấn phủ nhận lời khai ông Quý về việc thấy nhiều người trong đoàn cưỡng chế mặc áo giáp, mang theo súng. Bị thương nặng nhất với 23 vết đạn trên cơ thể, ông Tuấn cho biết khi tiến vào khu đầm, các trinh sát chỉ mang công cụ hỗ trợ, dùng loa kêu gọi gia đình ông Vươn mở cổng.

Theo trình bày của ông Tuấn, tới sát hàng rào thứ nhất cách nhà ông Quý chừng 40 m, ông thấy một bình gas bay lên cao khoảng 7m. Khi bình rơi xuống song không phát nổ, thấy nhà của ông Quý đóng cửa, ông Tuấn vừa tiếp cận khu cưỡng chế, vừa cầm loa kêu gọi.

“Lúc này, hai người bên quân đội mới được phân công mặc áo giáp để rà phá mìn”, ông Tuấn nói và khẳng định trong tổ công tác số 3 không ai bắn súng vào nhà ông Quý.

“Tôi thấy rất rõ Quý mở cửa sổ và nổ súng. Tôi bị thương và được anh em đưa đi vài mét thì nghe tiếp có 2-3 tiếng nổ”, viên cảnh sát trình bày.

Dù còn 20 mảnh đạn chì trong người, tổn hại sức khỏe 25% nhưng ông Tuấn không yêu cầu bồi thường thiệt hại. "Tôi cho rằng các bị cáo làm vậy là do ức chế khi bị thu hồi đất, mong quý tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho họ”, ông Tuấn nói.

Cảnh sát trẻ Đỗ Xuân Trường, thương tổn 35% sức khỏe, vẫn còn mảnh chì găm trong hốc mắt và nhiều nơi khác trên cơ thể cũng không yêu cầu các bị cáo bồi thường.

Là tổ trưởng tổ công tác số 3, bị hại Lê Văn Mải (lúc đó là Trưởng Công an huyện Tiên Lãng) cho biết trước khi xảy ra vụ việc đã cử cán bộ đến thuyết phục bị cáo Vươn tạo điều kiện cho việc thu hồi đất song không được chấp nhận.

Ông Mải khai thực hiện theo kế hoạch vạch ra từ 3 ngày trước, tổ công tác chủ yếu thuyết phục động viên ông Vươn chứ không chủ trương sử dụng các biện pháp mạnh. "Chỉ có 2 cán bộ quân sự mặc áo giáp, một cán bộ hình sự của huyện được giao khẩu súng K54, số cán bộ còn lại cầm dùi cui và loa", ông Mải nói.

Cũng như ông Tuấn, ông Mải khẳng định không ra lệnh và người của tổ công tác cũng không nổ súng trước. Ông giải thích sau khi sự việc xảy ra một số công an của thành phố mặc áo giáp cầm súng AK tiến vào khu vực cưỡng chế, do vậy nhiều người nhầm lực lượng này với cán bộ của tổ công tác số 3.

Cuối phiên xử sáng nay, nhân chứng Vũ Văn Thủy (cảnh sát hình sự) cho biết ông là thành viên tổ công tác số 3. Thấy đồng đội Tuấn bị ông Quý thương ở vùng cổ, mặt bê bết máu, ông rút súng bắn chỉ thiên một phát.

Trước câu hỏi của luật sư Trần Đình Triển (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Báu): "Các vết đạn trên tường nhà Quý do đâu có?", nhân chứng này từ chối trả lời.

Đầu giờ của phiên buổi chiều, trả lời câu hỏi: "Ai là người ra lệnh nổ súng?", ông Mải đáp: "Tôi không ra lệnh". Người từng đứng đầu công an huyện Tiên Lãng này cho hay, do bị thương ông được đưa ra ngoài cấp cứu nên không biết diễn biến sau đó.

Sau khi dành thời gian cho luật sư thẩm vấn các bị hại, phiên xử vẫn chưa làm rõ ai là người nổ súng trước, ai là người ra lệnh bắn. Bản cáo trạng buộc tội cũng không nêu ý nào về việc đoàn cưỡng chế đã nổ súng.

Gần 15h, chủ tọa Phạm Đức Tuyên bất ngờ thông báo đã hết phần xét hỏi. 8h ngày mai, tòa tiếp tục, dự kiến sẽ tuyên án vào cùng ngày.

Nhóm phóng viên

Nguồn: VnExpress

Đôi điều việc ký tên ủng hộ Công lý cho Đoàn Văn Vươn

Cho đến nay, tính đến 16h ngày 3/4 giờ Việt Nam, Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn đã nhận được gần 2000 chữ ký.

Trong số các chữ ký, có các chữ ký mà chúng tôi buộc phải xóa vì:

Chữ ký bị lặp
Chữ ký không phải tên người
Chữ ký chỉ có tên, không có họ lẫn đệm
Chữ ký có tên được viết tắt hoàn toàn hoặc có họ lẫn đệm được viết tắt
Chữ ký có tên có tính mạo danh (như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết)
Chữ ký có phần ý kiến mang tính đả kích hoặc đùa giỡn

Chúng tôi cho rằng các chữ ký như vậy (trừ trường hợp đầu tiên) không thích hợp với danh sách ký tên này. Và chúng tôi cho rằng những người ký tên với các chữ ký như vậy chưa thực sự sẵn sàng tham gia vào bản tuyên ngôn.

Ngoài ra, đối với các chữ ký gửi qua email, chúng tôi đã gửi form ký tên và đề nghị người ủng hộ ký tên trực tiếp trên form. Đây là cách ký tên chính thức vì đòi hỏi có sự cam đoan của người ký về sự đồng tình với nội dung của bản tuyên ngôn.

03/04/2013
Nhóm khởi xướng,

Xem tuyên ngôn tại đây.
Ký tên vào tuyên ngôn tại đây.
Xem danh sách ký tên vào tuyên ngôn tại đây.Bạn có thể không... nhưng bạn có thể phải...

Bạn có thể không ủng hộ lời kêu gọi Công lý cho Đoàn Văn Vươn hôm nay, nhưng bạn có thể phải kêu gọi Công lý cho chính mình ngày mai!

Xem lời kêu gọi tại đây
Xem danh danh sách ký tên tại đây
Ký tên tại đây

Tuesday, April 2, 2013

Danh sách ký tên ủng hộ Công lý cho Đoàn Văn Vươn


Tính đến 17hPM, 2/4, giờ Việt Nam, số lượng người ký vào Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn đã vượt mốc 1600:

Để xem danh sách ký tên, xin mời vào đây:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ag9Hx35xPjoEdElIRDZEZVQ0YndveXFTZ0VmWHlEVGc

Để ký tên, xin mời vào đây:
http://tuyenngondvv.blogspot.com/2013/03/ky-ten-tuyen-ngon-cong-ly-cho-oan-van.html

Để xem tuyên ngôn, xin mời vào đây:
http://tuyenngondvv.blogspot.com/2013/03/tuyen-ngon-cong-ly-cho-oan-van-vuon.html

Monday, April 1, 2013

Một số ý kiến của những người ký tên vào bản tuyên ngôn

Sau khi bản tuyên ngôn được chính thức đưa lên blog này, là vào khoảng 11hAM ngày 31/3, cho đến 2hPM ngày 1/4, giờ Việt Nam, nhóm khởi xướng đã ghi nhận được gần 1000 chữ ký.

Nhóm xin chân thành cảm ơn những người ủng hộ cũng như những người quan tâm, vì sự ủng hộ và quan tâm của mọi người khiến cho nhóm có thêm động lực để tiếp tục công việc dù hết sức nhỏ bé này.

Dưới đây là một vài ý kiến của những người đã tham gia ký tên được lấy từ đầu danh sách đến người ký thứ 400. Nhóm sẽ tiếp tục đăng các ý kiến về sau ở những post tiếp theo.

Xem tuyên ngôn tại đây.
Ký tên vào tuyên ngôn tại đây.
Xem danh sách ký tên vào tuyên ngôn tại đây.

1. 3/31/2013 14:36:12, Dương Văn Phạm Thiên Phú,  TP. Hồ Chí Minh, Kỹ sư:
Một vụ án đặc biệt như vụ anh Đoàn Văn Vươn nếu không được xét xử công bằng chắc chắn sẽ dẫn đến sự gãy đổ niềm tin của người dân.
2. 3/31/2013 14:50:48, Phạm Đoan Trang, Nhà báo:
Tôi tin pháp luật là để bảo vệ người dân, không phải để nhà cầm quyền tận dụng, lạm dụng cho mục đích hà hiếp người dân nhân danh sự "thuận tiện cho quản lý".  

3. 3/31/2013 14:55:57, Nguyễn Vũ Vỹ, Hà Nội:
Dù chỉ là 1% hy vọng vào Công Lý, sẽ tuyên Đoàn Văn Vươn vô tội nhưng tôi muốn giơ một cánh tay ủng hộ tinh thần Đoàn Văn Vươn và gia đình. Đoàn Văn Vươn vô tội!!!!
4. 3/31/2013 15:12:32, Đoàn Thị Nga, Quảng Bình:
Tôi nhận thấy những điều mà bác Vươn cùng gia đình làm là hành động chính đáng để bảo vệ quyền lợi của gia đình mình. Tôi hoàn toàn đứng về phía bác, và mong muốn công lý bảo vệ cho những người nông dân thấp cổ bé họng. Hy vọng chữ ký của mình sẽ là một món quà nhỏ giúp bác vượt qua những oan ức.
5. 3/31/2013 15:18:30, Nguyen Minh Tuyet, Kinh doanh:
Sai lầm của cơ chế đã đẩy con ngừoi lương thiện tích cực như anh Vươn đến manh động.

6. 3/31/2013 15:24:51, Lâm Thị Ngọc, Thanh Hoá, Giáo viên:
Cá nhân tôi ủng hộ những người hiểu biết đầy đủ về luật pháp đứng ra bênh vực những người dân như Ông Đoàn Văn Vươn.
7. 3/31/2013 18:51:28, Khuất Dương Hiền, Hải Dương:
Đề nghị các cơ quan pháp luật cần giải quyết vụ Đoàn Văn Vươn trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Các quan tòa nên hành xử như một con người, đừng hành xử như một chi tiết máy! 

8. 3/31/2013 18:57:35, Trần Thị Ái Liên, Sài Gòn, Diễn giả:
"Công lý, công bằng, minh bạch. 
Tha thứ, yêu thương & cơ hội làm lại cuộc đời."
9. 3/31/2013 19:29:44, Đinh Thế Dũng, Hà Nội:
Dựa trên các nguồn báo chí đại chúng của nhà nước Việt Nam, vụ án Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng giống như được trải rộng đến từng chi tiết trước mọi người. Lần đầu tiên một vụ án người ta thường nói có tính nhạy cảm được trình bày tương đối khách qua (cũng có thể nhờ sự có mặt của thủ tướng). Tôi tự xét mình là người có đủ lý trí, đủ nhân cách để ký  "Tuyên ngôn: Công lý cho Đoàn Văn Vươn" với mong muốn:  Công lý tuy chưa đến được với tất cả mọi người, nhưng công lý luôn có mặt nơi những con người dũng cảm, đấu tranh vì công lý.
10. 3/31/2013 21:11:49, Ngô Minh Danh, Hồ Chí Minh:
Tôi mong là nhà cầm quyền hãy khôn ngoan nhìn nhận sai lầm của mình, không nên tiếp tục nối tiếp sai lầm bằng những bản án bất công. Nếu không, với niềm tin của nhân dân vào quý vị ngày càng vơi dần qua những gì quý vị đã và đang làm, chắc chắn đến một lúc nào đó quý vị sẽ chẳng còn cơ hội để sửa sai.

(Múi giờ của các timestamp ở trên đây cũng như trong danh sách ký tên là GMT+8, tức nhanh hơn so với múi giờ của VN một giờ.)