Sunday, April 14, 2013

THƯ YÊU CẦU XIN LỖIThư yêu cầu xin lỗi của nhóm khởi xướng Tuyên ngôn
(Thư được chuyển cho Đoàn trường ĐH Luật TP. HCM qua bưu điện Quận 4)


Giấy biên nhận của bưu điện Quận 4
---


THƯ YÊU CẦU XIN LỖI

Gửi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Chúng tôi:

1. Nguyễn Trang Nhung, sinh viên lớp 4B Văn bằng 2 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM 
2. Bùi Quang Viễn, sinh viên lớp 3B Văn bằng 2 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM
3. Phạm Lê Vương Các, sinh viên lớp AUF35 Văn bằng 1 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM

Sau khi xét rằng:

1. Việc chúng tôi khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn là hoàn toàn phù hợp với quyền công dân được quy định tại Điều 53 Hiến pháp hiện hành;

2. Việc tác giả Trung Nhân và một số cá nhân có thẩm quyền liên quan của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM, đăng tải bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” vào ngày 09-04-2013 trên website doanthanhnienluat.com, công khai cho rằng hành động khởi xướng Tuyên ngôn của chúng tôi là: “nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi cá nhân hoặc bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng phiến diện”, với giải thích: “Bởi vì, đây chỉ là những sinh viên năm hai, năm ba, chưa có sự tiếp cận một cách đầy đủ nhất về những quy định của pháp luật Việt Nam cũng như hệ thống pháp luật quốc tế. Bên cạnh đó, sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý của những sinh viên này còn được thể hiện phần nào qua sự hạn chế về kết quả học tập (...) ...hành động này lại tạo nên ảnh hưởng xấu đến dư luận nói chung và cộng đồng Đoàn viên, sinh viên trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh nói riêng,” chẳng những đã xem thường quyền hiến định của công dân Việt Nam, mà còn có dấu hiệu phạm tội “làm nhục người khác” và tội “vu khống” được quy định tương ứng tại các điều 121 và 122 Bộ luật Hình sự;

3. Việc các cá nhân trên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM, cũng trong bài viết này, công bố kết quả học tập của hai sinh viên Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các, là hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư được quy định tại điều 38 Bộ luật Dân sự.

YÊU CẦU:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM gỡ bỏ bài viết nêu trên, đồng thời công khai xin lỗi chúng tôi, Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các, trên website doanthanhnienluat.com trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày hôm nay, 15 tháng 04 năm 2013. 

Chúng tôi để ngỏ các hành động pháp lý – khởi kiện, hoặc tố cáo, hoặc yêu cầu khởi tố – trong trường hợp yêu cầu trên không được đáp ứng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2013.

Người yêu cầu:

(Nhóm khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn đã ký)
---


REQUEST FOR APOLOGY

To: The Communist Youth Union of the Hồ Chí Minh City Law University,

We:

1. Nguyễn Trang Nhung, student, Class 4B, Second Degree Certificate, Regular training, HCMC Law University
2. Bùi Quang Viễn, student, Class 3B, Second Degree Certificate, Regular training, HCMC Law University
3. Phạm Lê Vương Các, student, class AUF35, First Degree Certificate, Regular training, HCMC Law University

upon considering that:

1. our making the Declaration of Justice for Đoàn Văn Vươn is totally pursuant to citizens’ rights as stipulated in Article 53 of the current Constitution;

2. the act of Trung Nhân and some individuals in concerned authority under the Communist Youth Union of the HCMC Law University to publish the article “The Truth about Those Who Initiated ‘Justice for Đoàn Văn Vươn’” on the website of doanthanhnienluat.com on April 9, 2013, openly alleging our making the Declaration to be “either a flaunt to seek fame or an act influenced by extreme viewpoints”, arguing “it is because those people are just students in their second or third year who fail to adopt a full approach to the system of Vietnamese laws as well as international laws. In addition, the shortcoming in legal consciousness of those students is somewhat demonstrated by their bad study record (…) This act has badly influenced the public in general, the members of the Youth Union and students of the HCMC Law University in particular,” not only disregards the Vietnamese citizens’ right to make constitution, but also shows signs of “humiliating other persons” and “slander” as stipulated in Article 121 and 122 of the Penal Code respectively.

3. the act of the above-mentioned individuals in the Hồ Chí Minh Communist Youth Union of the HCMC Law University to publish in the article hereinabove study records of two students, Bùi Quang Viễn and Phạm Lê Vương Các, is the violation of privacy rights as stipulated in Article 38 of the Civil Code.

REQUEST:

The Ho Chi Minh Communist Youth Union of the HCMC Law University to remove the above-mentioned article from, and, at the same time, to publish formal apologies to us, Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn and Phạm Lê Vương Các, on the website of doanthanhnienluat.com, within the period of seven days as of today, April 15, 2013.

We leave open the possibility of taking legal actions – issuing lawsuit or denunciation, or pursuing prosecution – in case our request is not complied with.

Hồ Chí Minh City, April 15, 2013.

Requestors (signed)

Translation by Doan Trang

5 comments:

 1. Chúng tôi ủng hộ và sát cánh cùng Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các - những sinh viên Luật khởi xướng "Tuyên Ngôn Công Lý cho Đoàn Văn Vươn".

  ReplyDelete
 2. Chúng tôi luôn bên cạnh các bạn !

  ReplyDelete
 3. Các bạn hãy kiên định trong những gì các bạn đã làm! Mình ủng hộ các bạn!

  ReplyDelete
 4. Thật cực khổ cho các bạn phải đối phó với những người trong đoàn TNCS, những người đảng viên CS tương lai. Theo ông TSPGS Nguyễn Đức Tri, việc chạy chức ( mua bán chức vụ) nên được "luật hóa" ( hợp pháp hóa ?) thì cái học và lý luận của các ông đoàn viên đâu có nghĩa lý gì đâu!
  Người mình có câu "một thằng nói ngang, 3 làng nói không lại" thế nhưng các bạn buộc phải lên tiếng. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm của các bạn cho dù rtong lòng có hơi lo lắng dùm các bạn. Đây là cái giá mọi người Việt phải trả để được làm người đúng nghĩa của nó.

  ReplyDelete
 5. Nhà trường đào tạo những người hiểu biết về luật để cung cấp và phục vụ cho xã hội, nếu dùng nó như là sự thiếu hiểu biết, đi ngược với quy định mà còn chạm đến quyền độc lập xét xử của tòa án thì xem lại kiến thức nhé. Mà nói bọn trên là phản động thì vẫn nên xét ở 2 góc độ/ "1: 3 sinh viên trên chúng thiếu hiểu biết về luật và tự cao muốn thể hiện; 2: Bọn chúng có người giật dây và cung cấp tài chính để thực hiện điều đó". Quan điểm cá nhân, tôi theo hướng thứ 2, bới các số liệu hiện có đã cho thấy mối liên hệ giữ chúng với một tổ chức đứng sau, tuy nhiên cho dù là bọn nó thiếu hiểu biết hay có tổ chức giật dây thì tôi vẫn không chấp nhận: 1/Dùng bình phong là sinh viện luật làm xấu đi hình ảnh của nhà trường và sinh viên Luật nói riêng là không thể chấp nhận được, đó chỉ là quan điểm cá nhân chứ có phải là của cộng đồng sinh viên luật đâu, đây là sự mượn danh để ra oai, cái tổ chức gật dây muốn sử dụng nó; 2/ Quan điểm đó đi ngượt lại nguyên tắc Độc lập xét xử của tòa án mà Luật tố tụng hình sự quy định (hay còn gọi là quyền Tư pháp). Sinh viên luật nên đấu tranh cho hình ảnh sinh viên luật đến cùng.

  ReplyDelete