Saturday, March 30, 2013

Tuyên ngôn: Công lý cho Đoàn Văn Vươn

[Bổ sung vào ngày 10/4/2013: Đón đợi phiên tòa phúc thẩm, cuộc vận động lấy chữ ký ủng hộ Công lý cho Đoàn Văn Vươn vẫn tiếp tục. Link tới trang ký tên ủng hộ có ở cuối bài, hoặc ở đây.]

Xét rằng, trong vụ án Đoàn Văn Vươn, chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã có nhiều sai phạm trong việc thực hiện ‘công vụ’, vi phạm nguyên tắc thượng tôn pháp luật và đi ngược lại lợi ích của người dân,

Xét rằng, căn cứ truy tố Đoàn Văn Vươn cùng một số thân nhân về tội giết người thi hành công vụ, theo điểm d, Khoản 1, Điều 93, Bộ luật hình sự, và chống người thi hành công vụ, theo điểm d, Khoản 2, Điều 257, cùng bộ luật, là không thỏa đáng, do căn cứ này vi phạm nguyên tắc về tính hợp pháp của công vụ,

Xét rằng, hành vi chống trả của Đoàn Văn Vươn cùng một số thân nhân, xuất phát từ quyền tự vệ và quyền bảo vệ đối với tài sản của gia đình đã được gây dựng trong nhiều năm, là hệ quả của ‘công vụ’ sai pháp luật,

Xét rằng, phiên xử sơ thẩm của vụ án vào tháng Tư tới đây có thể sẽ không đảm bảo được tính khách quan, bởi cáo trạng không lột tả được bản chất sự việc, không làm rõ những chứng cứ và nguyên tắc xác định sự thật của vụ án, cùng nhiều bất cập khác,

Chúng ta, những người nhận thức rõ về các vấn đề trên, xướng lên bản Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn, nhằm nhắc nhở cơ quan xét xử (Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng), phải thực hiện xét xử công minh, tuân thủ các nguyên tắc xét xử của luật quốc gia và luật quốc tế, cùng các chuẩn mực nghề nghiệp khác. Cụ thể như sau: 

Theo Điều 130, Hiến pháp Việt Nam hiện hành, “Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.”

Theo Điều 10, Tuyên ngôn Phổ quát về Nhân quyền, 1948: “Ai cũng có quyền, trên căn bản hoàn toàn bình đẳng, được một toà án độc lập và vô tư xét xử một cách công khai và công bằng để phán xử về những quyền lợi và nghĩa vụ của mình, hay về những tội trạng hình sự mà mình bị cáo buộc.”

Theo Khoản 1, Điều 14, Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự & Chính trị, 1966, mà Việt Nam đã gia nhập và do đó có nghĩa vụ thực hiện: “Mọi người đều bình đẳng trước các toà án và cơ quan tài phán. Mọi người đều có quyền được xét xử công bằng và công khai bởi một toà án có thẩm quyền, độc lập, không thiên vị và được lập ra trên cơ sở pháp luật...

Tuyên ngôn của chúng ta, những người yêu chuộng lẽ phải, không chỉ nhắc nhở, mà còn khuyến khích cơ quan xét xử hãy can đảm và thực hiện đúng vai trò quan tòa của mình, một cách độc lập và khách quan nhất có thể, trong việc phân định đâu là công lý.

Và vì thế, chúng ta ký tên vào bản tuyên ngôn này.

Chúng ta hiểu rằng, sự hưởng ứng dù chỉ bằng một chữ ký, cũng có thể góp phần đáng kể để tạo nên một danh sách hàng vạn chữ ký nhằm làm mạnh mẽ thêm tinh thần của Đoàn Văn Vươn.

Chúng ta hiểu rằng, sự hưởng ứng dù chỉ bằng một chữ ký, cũng có thể góp phần làm cho bóng tối khiếp sợ, và lùi bước trước sự lan tỏa của ánh sáng.

Chúng ta hiểu rằng, mỗi chữ ký của chúng ta, sẽ góp phần làm lay động những người bàng quan, và từ chỗ bàng quan, họ trở thành những chiến hữu.

Chúng ta hiểu rằng, mỗi chữ ký của chúng ta, sẽ góp phần tạo nên sức mạnh lớn lao của lẽ phải, để làm bừng lên ánh sáng công lý cho Đoàn Văn Vươn.

Đồng ký tên khởi xướng cho tuyên ngôn này:

Nhóm sinh viên Luật, TP. HCM:

1. Nguyễn Trang Nhung, Sinh viên Luật, ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh, lớp 4B Văn bằng 2 Chính quy, niên khóa 2011-2014

Quote yêu thích: "Ngay cả khi bạn không làm chính trị, chính trị sẽ đến với bạn." (Aung San Suu Kyi)

2. Bùi Quang Viễn, Sinh viên Luật, ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh, lớp 3B Văn bằng 2 Chính quy, niên khóa 2010-2013

Quote yêu thích: "Điều duy nhất giúp cái ác chiến thắng là những người tốt không làm gì cả." (Edmond Burke)

3. Phạm Lê Vương Các, Sinh viên Luật, ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh, lớp AUF35 Văn bằng 1 Chính quy, niên khóa 2010-2014

Quote yêu thích: "Hạnh phúc trong tầm tay là biết chủ động dấn thân lựa chọn những khó khổ cho mình." (Phạm Lê Vương Các) 

Sài Gòn, 31/3/2013
---

Hãy để tuyên ngôn này được truyền đi và tiếp sức! Và hãy hi vọng rằng nó sẽ tạo nên một làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ để triệu gọi công lý trở về.

Trang ký tên tại: 

Danh sách ký tên được cập nhật lập tức tại:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ag9Hx35xPjoEdElIRDZEZVQ0YndveXFTZ0VmWHlEVGc

Liên hệ với nhóm khởi xướng qua:
tuyenngondvv@gmail.com
---

Declaration: Justice for Doan Van Vuon

(Translated by Doan Trang)

Whereas, in the legal case of Doan Van Vuon (name in Vietnamese: Đoàn Văn Vươn), the local authority of Tien Lang (Tiên Lãng) district, Hai Phong (Hải Phòng) has committed a great many wrongdoings in performing “official duty”, violating the principle of rule of law, acting against the interests of the people;

Whereas, the charge against Doan Van Vuon and his relatives with “murder of persons being on public duties” as stipulated by Point D, Clause 1, Article 93, and “resisting persons in the performance of their official duties” as stipulated by Point D, Clause 2, Article 257, the Penal Code of Vietnam, is wrongful, because this charge violates the requirements of the lawfulness of official duties;

Whereas, the resistance by Doan Van Vuon and his relatives, which is based on his right to self-defense and to protect his family’s long-acquired property, came as a result of the wrongful so-called “official duty”;

Whereas, the magistrate’s court in the coming April may not ensure objectivity, because the indictment has already failed to fully describe the case or to clarify evidence and principles as to verify truth regarding the case, and because of many other shortcomings;

We, those who are fully conscious of the above-mentioned issues, make this Declaration of Justice for Doan Van Vuon, with the purpose of warning the tribunal – the People’s Court of Hai Phong City – to judge rightly and to observe the principles of trial under national and international laws and other codes of conduct.

This goes particularly as follows:

Under Article 30 of the current Vietnamese Constitution, “During trials, judges and people’s assessors are independent and subject only to the law.”

Under Article 10, the 1948 Universal Declaration of Human Rights, “Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.”

Under Clause 1, Article 14, the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, which Vietnam is a signatory and thus is obliged to implement, “All persons shall be equal before the courts and tribunals. (…) Everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.”

This Declaration of us, who are reason-loving, does not just warn but also encourage the tribunal to be courageous and to rightly implement its function of the judge, in the most possibly independent and objective way, to do justice.

And for these reasons, we sign on this Declaration.

We are aware that the support, even in the form of a signature only, can make substantial contribution to creating a list of thousands of signatures, thus uplifts Doan Van Vuon.

We are aware that the support, even in the form of a signature only, can help intimidate the dark into yielding to the light.

We are aware that each signature of us can help to stir the apathetic, and they will turn from apathy to sympathy to become our friends.

We are aware that each signature of us can contribute to the enormous power of the common sense, thus ignites the light of justice for Doan Van Vuon.
---

Doan Van Vuon, born in 1963, is a farmer in Tien Lang district, Hai Phong province. After serving in the army between 1981 and 1984, then learning at the Hanoi University of Agriculture, he started his own farming business in 1993 by leasing wetlands from the local authorities for fish and shrimp raising within a 14-year period. He also reclaimed land from the sea during his lease.

In 1997 he requested for more land lease, and the request was approved, giving him right to use land for 14 years as from October 4, 1993, while under the 1993 Land Law, tenants are granted “land use right” for a period of 20 years.

In 2007 and 2008, the local People’s Committee issued decisions to evict Vuon from his land. He certainly declined to vacate the fish farms, and this was the prologue for a tragedy. The Tien Lang shootout broke out when Doan Van Vuon’s brothers, using improvised mines and muskets, resisted an eviction by local policemen and soldiers. No one was hurt, but Vuon’s houses were destroyed and leveled to the ground. Vuon and his brother Quy were later detained and charged with “attempted murder”, a very serious crime under the Penal Code of Vietnam.

Local people said they are grateful to Vuon for his reclamation of land, which helped build their coastal community, while his 9-year-old daughter drowned in an accident in 2001. At the same time, Colonel Do Huu Ca, top leader of the local police force, said in an interview with the VnMedia news site that the eviction was “a fine fight” that is “worthy of being brought to book.”

I told our comrades (…) that this was not a military exercise, but there were actually many things to learn. [The eviction] was very interesting with the spectacular combination between local authorities, the army, the border police, so there is nothing to complain.”

27 comments:

 1. Hoan hô các bạn trẻ trường Luật! Tôi ký ngay!

  ReplyDelete
 2. Cảm ơn anh/chị Ha Le! :)

  Sự cổ vũ của anh/chị cũng như mọi người là niềm vui và động lực của nhóm khởi xướng!

  ReplyDelete
 3. Replies
  1. "Ngay cả khi bạn không làm chính trị, chính trị sẽ đến với bạn." (Aung San Suu Kyi)


   "Điều duy nhất giúp cái ác chiến thắng là những người tốt không làm gì cả." (Edmond Burke)

   Delete
  2. ko yêu đừng nói lời cay đắng cái ông kia

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. @Tuấn Anh NguyễnMarch 30, 2013 at 11:49 PM
   Lại một thằng dư lụn viên
   Có giỏi thì tranh luận.
   Đồ dốt luật!

   Delete
  5. Thôi đi anh Hai, đừng vô đây phá đám, dạy đời

   Delete
  6. Còn hơn là mấy con ngựa già hèn nhát! Cả ngày chỉ biết dạy đời, phá đám thì lui ra đi, nói làm gì cho thêm nhục!
   ----
   Hết sức ủng hộ và ngưỡng mộ tinh thần và thái độ dũng cảm của các bạn SV luật.
   “Nếu tôi không cháy lên/Nếu anh không cháy lên/Nếu chúng ta không cháy lên/Thì làm sao/Bóng tối/Trở thành ánh sáng”. Nazim Hikmet.
   Gửi đến các bạn muôn vàng cầu chúc tốt đẹp.

   Delete
 4. muốn ký thì phải làm thế nào bác Quang ơi!

  ReplyDelete
 5. Cao Đình Vàng vào link sau để ký tên nhé:

  https://docs.google.com/forms/d/150-ETuWFhltmVwg4l5v7vAku8tq54_vA6bH_4VauzLw/viewform

  ReplyDelete
 6. Hoan hô các bạn, phải thế chứ. Đã kí

  ReplyDelete
 7. HOAN HÔ QUÝ ANH CHỊ trong tuyên ngôn.

  ReplyDelete
 8. Hoan hô các bạn trẻ, chỉ có các bạn mới tạo dựng được nước VN tự do dân chủ.

  ReplyDelete
 9. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 10. Hoan hô các Luật gia tương lai. Các bạn là rường cột của dân tộc VN, các bạn hãy tập hợp lực lượng yêu nước chuẩn bị Tuyên chiến với BẦY LŨ ÁC ÔN csVN, tôi sẽ ủng hộ và nguyện hy sinh vì tương lai của dân tộc và con cháu chúng ta.

  ReplyDelete
 11. Nếu cướp vào nhà thì bất cứ ai cũng phải chống trả.

  ReplyDelete
 12. Minh ung hi het minh
  Hoan ho tinh than cong ly va hoa binh

  ReplyDelete
 13. Nhắm bắn vào đầu người khác, với ý đồ tước đoạt quyền sống của người khác, đó là tự vệ à?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mang súng ống vào nhà người ta ăn cướp không bị bắn chết là may. Ông thử mang vũ khí vào nhà tay công an nào đó coi có bị bắn vỡ sọ không?

   Delete
 14. 1953-1956 cải cách ruộng đất--Hàng vạn người bị giết. đào tận gốc trốc tận rể điều nầy đồng nghĩa với tịch thu tài sản, chia rẽ những thành viên GD những người bị đấu tố mà đối sử
  Kết quả; Không Ai dám nói

  1975-1976 đánh đổ tư sản miền Nam-- Tich thu ruộng đất tài sản của người dân
  Kết quả; Người dân Miền Nam không còn gì để mất và cũng không có miệng để lên tiếng

  2012-Đoàn Văn Vươn đã dùng gậy ông đập lưng ông đập vào lưng của bè lũ đảng thì ra gậy của DCSVN chính là " Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh". Đoàn Văn Vươn không những là một Anh hùng mà còn là kim chỉ nam của toàn dân đã bị cưởng chế đất trong cả nước trong thập niên qua.

  Bị Bác Vươn đập một cái đau quá Bè lũ đãng định nói lý nhưng biết rằng mở miệng ra sẽ mắc quai bởi gì xua khác nay nhiều lắm. mấy mươi năm trước thì dân trí còn thấp đảng ta còn mỵ dân, xúi dân làm bậy, dùng con đấu tố cha chỉ cần cho thằng con cái bằng khen có công với tổ quốc thì xong chuyên.

  Nay thì khác Bè lũ đảng biết được kho báu nhân tài của VN bây giờ nhiều lắm không còn mỵ dân được nữa. không còn cách nào khác bè lũ đảng chỉ còn biết dùng chiêu chơi LUẬT RỪNG.


  ReplyDelete
 15. Nguồn gốc tự đâu mà ra? Nếu nhà nước không " ăn cướp" thì ai chống lại làm gì.

  ReplyDelete
 16. Ngưỡng mộ mấy bạn này quá, nếu có 1 buổi offline thì liên hệ với mình nhé nguyenlykha@gmail.com

  ReplyDelete
 17. Đoàn Văn Vươn và gia đình hoàn toàn vô tội phải phóng thích ngay lập tức và cồng đầy kẻ đã cướp giựt mồ hôi nước mắt đồng bào đem chúng xửa bắn có như vậy mới thuyết phục lòng dân,còn nếu nhốt gia đình hay phạt ông ta dù mật ngày thì cũng là bất công và xử dụng luật rừng Nước Việt Nam không chấp nhận đầu trâu mặt ngựa làm chánh phủ chúng bây phải tự trút phế bằng không đụng tới dân là đụng tới trời nhân dân đồng lòng dao phai mã tấu ban đêm lợi từng nhà của bọn chó bây giết từ từ rồi cũng sạch cộng sản trả lại hoà bình ấm no cho quê hương tổ qúc.

  ReplyDelete
 18. "Điều duy nhất giúp cái ác chiến thắng là những người tốt không làm gì cả." (Edmond Burke)
  Tôi chưa phải người tốt, tôi không ưa chính trị. Nhưng tôi thích lẽ phải, tôi thích sự dũng dũng cảm của 2 bạn.
  Các bạn đã dùng Tri thức, nhiệt huyết tuổi trẻ làm những việc thiện cho xã hội.

  ReplyDelete
 19. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 20. Chẳng giải quyết đực gì!Công an,Viện kiểm sát,tòa án,3 ngành nội chính là công cụ của Đảng ,của Chính quyền!thế thì có thể thấy đựơc
  kết quả rội !

  ReplyDelete