Monday, May 27, 2013

Đơn khởi kiện dân sự của Phạm Lê Vương Các

Xem đơn kiện của Nguyễn Trang Nhung TẠI ĐÂY
Xem đơn kiện của Bùi Quang Viễn TẠI ĐÂY
---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___o0o___

ĐƠN KHỞI KIỆN DÂN SỰ
(V/v xâm phạm quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự và uy tín & quyền bí mật đời tư)

Kính gửi: Toà án Nhân dân Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Nguyên đơn: Phạm Lê Vương Các
Địa chỉ: 3/1 Khu 3, Ấp 7, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: ****.***.***

Nay làm đơn này để khởi kiện:
Bị đơn: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Đoàn trường)
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
Người có bút danh Trung Nhân, tác giả bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” đăng trên website của Đoàn trường (doanthanhnienluat.com) vào ngày 09/04/2013.

Nội dung sự việc:

Tôi, Phạm Lê Vương Các, cùng với hai người là Nguyễn Trang Nhung và Bùi Quang Viễn là những người đồng khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn. Đây là một tuyên ngôn có lời lẽ và nội dung ôn hòa, chừng mực, nhằm bày tỏ quan điểm của chúng tôi về phiên tòa xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn, cụ thể là nhắc nhở Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng xét xử công minh, tuân thủ các nguyên tắc xét xử, đồng thời khuyến khích Tòa án thực hiện đúng vai trò quan tòa của mình một cách độc lập và khách quan nhất có thể.

Vào ngày 31/03/2013, chúng tôi đã công bố tuyên ngôn này trên blog Công lý cho Đoàn Văn Vươn (tuyenngondvv.blogspot.com), qua đó thu thập chữ ký của những người đồng tình với nội dung của tuyên ngôn.

Những việc làm trên của chúng tôi hoàn toàn nằm trong khuôn khổ các quyền hiến định, được ghi rõ tại Điều 53 và Điều 69 Hiến pháp hiện hành.

Vào ngày 09/04/2013, trên website của Đoàn trường xuất hiện bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” của tác giả Trung Nhân với một số nội dung mà tôi cho rằng đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể như sau:
 • Bài viết nhận định hành động công bố Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn của chúng tôi là “nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi cá nhân hoặc bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng phiến diện,” (trích bài viết). Điều này đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, uy tín của chúng tôi được quy định tại Điều 37 Bộ luật Dân sự năm 2005.
 • Ngoài ra, bài viết còn cho rằng chúng tôi có sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý: Bên cạnh đó, sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý của những sinh viên này còn được thể hiện phần nào qua sự hạn chế về kết quả học tập. Điển hình như: sinh viên Phạm Lê Vương Các điểm tích lũy học tập chỉ đạt 5.23 (xếp loại Trung bình yếu theo điểm tín chỉ) và có nhiều môn thi chưa đạt, trong đó có môn Luật Hình sự phần chung; sinh viên Bùi Quang Viễn là học viên văn bằng hai với điểm tích lũy là 5.19 và cũng trong tình trạng còn nợ nhiều môn. Như vậy, phải chăng bản “tuyên ngôn” này là sản phẩm của những người có tư duy pháp lý chặt chẽ hay thực chất chỉ là hình thức đánh bóng tên tuổi cá nhân? Mượn "mác" sinh viên Luật để đánh bóng tên tuổi cá nhân?” (trích bài viết). Rõ ràng, nhận định của bài viết về sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý là nhằm vào cả ba người, tức có tôi, nên một lần nữa bài viết này đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự và uy tín của tôi cũng như của Nguyễn Trang Nhung và Bùi Quang Viễn. Thực tế, kết quả học tập phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không nhất thiết phản ánh tư duy pháp lý của người học. Có những trường hợp mà người học có tư duy pháp lý tốt nhưng kết quả học tập hạn chế và ngược lại, có những trường hợp mà người học có tư duy pháp lý hạn chế nhưng kết quả học tập lại tốt. Cho nên, có thể nói rằng, thông qua nhận định “sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý của những sinh viên này còn được thể hiện phần nào qua sự hạn chế về kết quả học tập” và “phải chăng bản ‘tuyên ngôn’ này là sản phẩm của những người có tư duy pháp lý chặt chẽ hay thực chất chỉ là hình thức đánh bóng tên tuổi cá nhân?”, bài viết đã hạ thấp nhân phẩm, danh dự và uy tín của chúng tôi.
 • Thêm vào đó, việc bài viết công bố kết quả học tập của tôi đã xâm phạm vào quyền bí mật đời tư được quy định tại Điều 38, Bộ luật Dân sự. Kết quả học tập là một thông tin, tư liệu về đời tư cá nhân của tôi, nên việc thu thập, công bố thông tin này phải được tôi đồng ý, trừ trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mà Đoàn trường không có thẩm quyền này. Vì vậy, việc Đoàn trường công bố kết quả học tập của tôi trên website của Đoàn trường là xâm phạm vào quyền bí mật đời tư được pháp luật bảo vệ.

Qua sự việc được trình bày ở trên, căn cứ vào Điều 25 và Điều 37 Bộ luật Dân sự năm 2005, tôi yêu cầu:

 • Đoàn trường gỡ bỏ bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” khỏi website của Đoàn trường.
 • Đoàn trường và tác giả Trung Nhân công khai xin lỗi tôi.

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:
 1. Bản in trên giấy A4 nội dung bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” của tác giả Trung Nhân được đăng trên website của Đoàn trường (doanthanhnienluat.com) vào ngày 09/04/2013
 2. Bản in trên giấy A3 hình chụp từ máy tính dạng .jpg, được chụp vào ngày 01/05/2013, của bài viết này.
 3. Bản in trên giấy A3 hình chụp từ máy tính dạng .jpg, được chụp vào ngày 01/05/2013, của bản lưu trên Google (Google cache) của bài viết này.
 4. Bản in trên giấy A4 nội dung Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn được đăng trên blog Công lý cho Đoàn Văn Vươn (tuyenngondvv.blogspot.com) vào ngày 31/03/2013. 
 5. Đĩa CD lưu hai (02) hình chụp từ máy tính dạng .jpg kể trên (file “1.jpg” và “2.jpg”),  file “1.doc” với nội dung bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn”, và file “2.doc” với nội dung Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn.

Những tài liệu khác gồm có:
 1. Bản sao chứng minh nhân dân có công chứng của người khởi kiện
 2. Bản sao hộ khẩu có công chứng của người khởi kiện
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2013
Người khởi kiện

(đã ký)

Phạm Lê Vương Các
 Giấy biên nhận hồ sơ khởi kiện của Phạm Lê Vương Các


4 comments:

 1. Chúng tôi sát cánh cùng Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các - những sinh viên Luật khởi xướng Tuyên Ngôn Công Lý cho Đoàn Văn Vươn.

  Chúng tôi, những công dân của nước Việt Nam, công khai danh tính dưới đây, đồng nhận định rằng:
  1. Tuyên ngôn Công Lý cho Đoàn Văn Vươn được thực hiện bởi những người yêu chuộng lẽ phải, không chỉ để nhắc nhở, mà còn khuyến khích cơ quan xét xử, trong hiện tình chính trị Việt Nam, can đảm thực hiện đúng chức phận bảo vệ công lý và pháp luật của mình.
  2. Tuyên ngôn Công Lý cho Đoàn Văn Vươn hoàn toàn hướng đến mục tiêu mưu cầu công lý, sự thật và lẽ phải. Chính vì thế, Tuyên ngôn đã được hưởng ứng với hơn 2700 chữ ký của các người Việt Nam ở khắp nơi.
  3. Việc Đoàn Thanh niên Cộng sản của Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh đăng tải bài viết trên website của họ, công khai cho rằng việc đưa ra Tuyên bố của ba công dân đồng thời là sinh viên Luật, Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các, “chỉ là hành động nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi cá nhân... hành động này lại tạo nên ảnh hưởng xấu đến dư luận nói chung và cộng đồng Đoàn viên, sinh viên trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh nói riêng,” là một hành vi mang tính công kích cá nhân, xem thường quyền hiến định của các công dân Việt Nam trong việc lên tiếng, góp ý cho các vấn đề trong xã hội.
  4. Đặc biệt, việc Đoàn Thanh niên trường này, trên website của họ, công bố hồ sơ cá nhân, đăng tải những dữ kiện riêng tư về điểm học tập của các sinh viên Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các, là một hành vi xâm phạm đến Quyền bí mật đời tư cá nhân được quy định tại Điều 25 và Điều 37 Bộ luật Dân sự năm 2005.

  Từ những nhận định trên, chúng tôi, những công dân Việt Nam ký tên dưới đây, cùng tuyên bố:
  - Phản đối hành vi xuyên tạc, bôi nhọ, và vu khống dưới mọi hình thức đối với ba công dân đồng thời là sinh viên Luật, Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các.
  - Ủng hộ việc ba sinh viên Luật, Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các, khởi kiện Đoàn Thanh niên Cộng sản trường Đại học Luật Tp. HCM với hành vi xâm phạm Quyền bí mật đời tư cá nhân được quy định tại Điều 25 và 37 Bộ luận Dân sự 2005.

  Chúng ta - Công Dân Tự Do sát cánh cùng Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các - những sinh viên Luật khởi xướng Tuyên Ngôn Công Lý cho Đoàn Văn Vươn.

  ReplyDelete
 2. Thật sự cảm ơn các bạn về bài viết.
  Tôi cảm thấy thật sự xấu hổ.
  Là một người con đất cảng, hiện đang là sinh viên ĐH Luật HN nhưng tôi lại chưa hề có được tiếng nói nào đúng đắn, mạnh mẽ và đáng tự hào như các bạn.
  Vì sự chiến thắng của công lý, sự thực thi đúng đắn của pháp luật tôi nhận thấy mình cần phải nỗ lực học tập hơn nữa. Cảm ơn các bạn.

  ReplyDelete
 3. Vụ này sao rồi các bạn? Nghe nói 3/6 thụ lý mà giờ 10 ngày rồi chưa thấy đăng thông tin gì hết vậy? Bị tòa bác rồi hay sao?

  ReplyDelete
 4. Nhà nước phải có pháp luật!chùng ta đang sống trong 1 đất nứơc pháp
  trị!Ngừời dân tuyệt đối tuân thủ luật pháp và là công dân tốt !

  ReplyDelete